พฤติกรรมทำร้ายหัวเข่า..กับอาการข้อเข่าเสื่อมที่ควรพบแพทย์
โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง
27-มิ.ย.-2565
อาการของโรคข้อเข่าเสื่อมในระยะแรก ผู้ป่วยจะรู้สึกปวดข้อเข่าเล็กน้อย มีข้อฝืดขัด มีเสียงดังในข้อ พอขยับหรือเดินจะปวดมากขึ้น แต่จะทุเลาลงเมื่อได้พักการเดินหรือพักการใช้ขา

ข้อเข่าเสื่อม เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมของกระดูกอ่อนผิวข้อ ทั้งทางด้านรูปร่าง โครงสร้างการทำงานของกระดูกข้อต่อ และกระดูกบริเวณใกล้ข้อ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นไม่สามารถกลับสู่สภาพเดิม และอาจมีความเสื่อมรุนแรงขึ้นตามลำดับ การรักษาที่ดีจะช่วยประคับประคองไม่ให้อาการลุกลามจนถึงขั้นต้องผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคหรืออาการข้อเข่าเสื่อม
  1. อายุที่มากขึ้น ทำให้ความสามารถในการซ่อมแซมตัวเองของผิวข้อกระดูกอ่อนลดลง จึงทำให้เกิดภาวะข้อเข่าเสื่อมและข้อเข่าอักเสบง่ายขึ้น
  2. การมีน้ำหนักตัวมาก เพราะหัวเข่าต้องรับน้ำหนักขึ้น และยังต้องรับแรงกดทับมากขึ้นในหลายอิริยาบถ
  3.  พฤติกรรมการใช้ข้อเข่า เช่น การใช้ข้อเข่ามากๆ โดยเฉพาะผู้ที่นั่งยองๆ นั่งคุกเข่า นั่งขัดสมาธิ หรือนั่งพับเพียบนานๆ จนทำให้เกิดแรงกดบริเวณข้อเข่า
  4. การได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา รวมถึงมีประวัติการได้รับบาดเจ็บบริเวณข้อเข่าจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม เป็นเหตุให้ข้อเข่าเสื่อมเร็วขึ้นได้

นอกจากปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีปัจจัยที่แฝงตัวอยู่ในพันธุกรรมที่ทำให้เกิดโรคข้อเข่าอักเสบและข้อเข่าเสื่อมได้ง่ายขึ้น เช่น
  1. ความผิดปกติทางพันธุกรรม หรือการมีโรคประจำตัวบางอย่างที่ทำให้เกิดโรคข้อเข่าเสื่อม เช่น โรค SLE, โรครูมาตอยด์ เป็นต้น
  2. เพศหญิงที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป มีโอกาสที่จะเกิดข้อเข่าเสื่อมได้มากกว่าเพศชาย

สัญญาณเตือนของโรคข้อเข่าเสื่อม
  • ในระยะแรก จะมีอาการปวดข้อเข่าเล็กน้อย มีข้อฝืดขัด รู้สึกว่ามีเสียงดังในข้อ พอขยับหรือเดินจะปวดมากขึ้น แต่จะทุเลาลงเมื่อได้พักการเดิน พักการใช้ขา
  • ในระยะรุนแรง อาการปวดจะค่อยๆ รุนแรงขึ้น การเหยียดเข่าหรืองอเข่าเริ่มทำได้ไม่สุดเพราะมีการยึดติดของข้อเข่า มีอาการเข่าหลวมทำให้เดินล้มบ่อย มีเสียงดังกรอบแกรบในเข่าซึ่งเกิดจากการเสียดสี หัวเข่ามีรูปร่างผิดปกติ โก่งงอผิดรูป ทำให้เดินและใช้ชีวิตประจำวันลำบาก และมีอาการปวดเวลาเดินหรือขยับมากขึ้นเรื่อยๆ

หากพบว่ามีอาการเหล่านี้ควรพบแพทย์ด้านกระดูกและข้อ เพื่อตรวจ วินิจฉัย และรีบรักษาอย่างถูกต้อง การรักษาที่ดีจะช่วยป้องกันการลุกลามของโรค ไม่ให้อาการรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็ว ป้องกันภาวะแทรกซ้อนและโรคเรื้อรังอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้

คลินิกศัลยกรรม โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง
02 818 9000