วัคซีนป้องกันโรคสุกใส
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
24-ธ.ค.-2562 ถึง 31-มี.ค.-2563
แพ็กเกจราคา
วัคซีนป้องกันโรคสุกใส 2 เข็ม 2,890 บาท (A19V019)
หมายเหตุ
- ราคาดังกล่าว ยังไม่รวมค่าแพทย์และบริการ
- เฉพาะผู้เข้ารับบริการสัญชาติไทยเท่านั้น
- เข้ารับบริการได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 - 31 มีนาคม 2563
- เข้ารับบริการ ณ โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน อาคาร 1 ชั้น 3 ศูนย์วัคซีน 

โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
ศูนย์วัคซีน อาคาร 1 ชั้น 3 
โทร 0-2271-7000 ต่อ 10333