Life your life Children วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
09-ม.ค.-2566 ถึง 30-มิ.ย.-2566
รายการตรวจราคา
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์ GARDASIL
*สำหรับอายุ น้อยกว่า 15 ปี
5,700.-/ 2 เข็ม
(รวมค่าบริการ ไม่รวมค่าแพทย์)
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธุ์ GARDASIL
*สำหรับอายุ น้อยกว่า 15 ปี
14,000.-/ 2 เข็ม
(รวมค่าบริการ ไม่รวมค่าแพทย์)

เงื่อนไขการรับบริการ
- ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์ รวมค่าบริการ
- ราคาดังกล่าวเฉพาะผู้มีสัญชาติไทย เท่านั้น
- จำหน่าย ตั้งแต่ 9 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2566
- สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ 9 มกราคม ถึง 30 กันยายน 2566
- เฉพาะสาขาพหลโยธิน (สะพานควาย) เท่านั้น
- ไม่สามารถระบุแพทย์ได้
- เข้ารับบริการได้ทุกวัน  ตั้งแต่เวลา 08:00-16:00 น.
- กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการเท่านั้น ที่ Call Center 1772 กด 2 กด 3 ต่อ วัคซีน
- ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
- สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้
- การใช้โปรแกรมเป็นไปตามเงื่อนไข และข้อกำหนดของโรงพยาบาล
**กรุณาแสดงเลข Order ก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง
เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
Life your life Children วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์ (ไม่รวมค่าแพทย์) *สำหรับอายุ น้อยกว่า 15 ปี สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ 9 มกราคม ถึง 30 กันยายน 2566 - +
Life your life Children วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธุ์ (ไม่รวมค่าแพทย์) *สำหรับอายุ น้อยกว่า 15 ปี สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ 9 มกราคม ถึง 30 กันยายน 2566 - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน