“ผลตรวจสุขภาพออกมาว่ามีภาวะโลหิตจาง แต่โรคโลหิตจางต้องเป็นตั้งแต่กำเนิด อ่านต่อ อีกหนึ่งประสบการณ์ตรง“ผ่าตัดมดลูก-รังไข่ ผ่านกล้อง” โดยคุณอรอุมา โยธาสมุทร