แบ่งปันเรื่องราวสุดประทับใจ …. “จุดเปลี่ยนของชีวิต” ...ที่ดีกว่าเดิม “ขอบคุณจากใจ ที่ดูแลกัน จนผ่านจุดวิกฤตของชีวิตมาได้” อ่านต่อ การผ่าตัดเนื้องอกมดลูก - คุณปวีณา บุณยรัตผลิน