สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อ นิภา อุดมวัฒนพงศ์ เป็นคนไข้ประกันสังคมของทาง โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการค่ะ ดิฉันมีเรื่องประทับใจนายแพทย์ นิพนธ์ ศรีสุวนันท์ มาเล่าให้ทางโรงพยาบาลเปาโลพหลโยธิน รับทราบค่ะ อ่านต่อ นิภา อุดมวัฒนพงศ์ ผู้ป่วยโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ