ทันตกรรมและรากเทียมดิจิตอล
06-พ.ค.-2561
       ศูนย์ทันตกรรมและรากเทียมดิจิตอล โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน พร้อมให้บริการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันของคุณอย่างมีมาตรฐาน ครบวงจร ทั้งทันตกรรมเพื่อการรักษา หรือทันตกรรมเพื่อความงาม โดยทีมทันตแพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรมเฉพาะทาง มีความเชี่ยวชาญครอบคลุมทุกสาขา กว่า 50 ท่าน โดยการทำงานร่วมกันกับทีมแพทย์สหสาขา มุ่งมั่นให้ความสำคัญตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยเพื่อวางแผนการรักษาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ตลอดจนติดตามผลการรักษาอย่างใกล้ชิดทุก 6 เดือน

      และด้วยความมุ่งมั่นเพื่อพัฒนางานด้านบริการ ยังมีความในการนำเทคโนโลยีเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ภายใต้มาตรฐานสากล เข้ามารองรับการบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการมีทีมเจ้าหน้าที่ผ่านการฝึกอบรมให้ความรู้ ดูแลอำนวยความสะดวกด้วยความเอาใจใส่กับการบริการ สาขาหลักๆ ดังนี้
- ทันตกรรมทั่วไป (General Dentistry)
- ทันตกรรมประดิษฐ์ (Prosthodontics)
- ทันตกรรมรากเทียม (Dental Implant)

ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน...แบบทันตกรรมทั่วไป
      บริการตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน โดยรวมแก่คนไข้ เพื่อทำการรักษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ทั้งการทำความสะอาด การรักษาสภาพเหงือกและฟัน ด้วยบริการขูดหินปูน ทำความสะอาดขจัดคราบจุลินทรีย์ แก้ปัญหาฟันผุ วินิจฉัยรอยโรค ด้วยการ x-ray โดยทีมทันตแพทย์เฉพาะทางทันตกรรมแต่ละสาขา เช่น สาขาปริทันต์ (รักษาเหงือก) รักษาราก ศัลยกรรมช่องปาก (ถอน ผ่าฟันคุด) ทันตกรรมใส่ฟัน ทันตกรรมเด็ก การจัดฟัน การสบฟัน และนอนกรน โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยทันตแพทย์วินิจฉัยโรคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา โดยคำนึงถึงผลลัพธ์ และความปลอดภัยของผู้เข้ารับบริการเป็นหลัก
ทันตกรรมประดิษฐ์... ช่วยทดแทนสิ่งที่เสียไป
      งานทันตกรรมประดิษฐ์ เป็นการให้ความสำคัญกับการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ เพื่อช่วยทดแทนฟันที่สูญเสียไป แก้ไขปัญหาฟันที่เปราะ บาง หรือแตกหัก เพื่อให้คนไข้มั่นใจในการกลับเข้าสังคมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพ รอยยิ้มที่สวยงามด้วยวิธีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทันตกรรมรากเทียม, ครอบฟัน อินเลย์/ ออนเลย์ (One Day), ฟอกสีฟัน, เคลือบฟัน, สะพานฟัน, ฟันปลอม,ครอบฟัน และการอุดฟัน ซึ่งเหล่านี้เป็นการบูรณะฟัน อวัยวะในช่องปาก ใบหน้าและขากรรไกร ด้วยวัสดุประเภทต่างๆ ที่ประดิษฐ์ขึ้น เพื่อให้คงไว้ซึ่งการใช้งาน ความสะดวกสบาย และความสวยงามของช่องปาก
สร้างความมั่นใจ...ด้วยทันตกรรมรากเทียม
      บริการทันตกรรมรากเทียม เป็นวิธีหนึ่งเพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไปนั้น เราให้ความสำคัญกับการเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพและเข้ากับร่างกายได้ดีอย่าง Titanium ฝังลงไปในกระดูกขากรรไกร โดยทีมทันตแพทย์เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบดเคี้ยว ซึ่งพิจารณาเลือกรากเทียมที่เหมาะสมสำหรับคนไข้ เพื่อผลลัพธ์ที่สมบูรณ์ที่สุดหลังการรักษา เพราะการบดเคี้ยวมีส่วนช่วยเรื่องระบบย่อยอาหารได้ดีขึ้น

      รวมถึงการแก้ไขปัญหาของฟันที่หลุดไปแล้วด้วยการตัดโพรงประสาทฟัน หรือเนื้อเยื่อขนาดเล็กที่อยู่ใจกลางฟัน เมื่อโพรงประสาทฟันที่ถูกทำลายอักเสบ หรือตายจนถูกตัดออก พื้นที่บริเวณที่เหลือก็จะถูกทำความสะอาด จัดรูปทรง และอุดให้เรียบร้อย ในอดีตเมื่อโพรงประสาทฟันอักเสบจะต้องถูกถอนออก แต่ปัจจุบันจะเป็นใช้การรักษาฟันไว้โดยไม่ต้องถอน ทำให้การรักษาด้วยวิธีนี้ได้รับความนิยมมากเพราะสามารถทดแทนได้ทั้งกรณีที่ฟันหายไปเพียง 1ซี่ หลายซี่ ทั้งขากรรไกร หรือทั้งปาก รวมถึงการฝังรากฟันเทียมในปัจจุบันก็ไม่ยุ่งยาก ใช้ระยะเวลาการทำสั้นลง นัดหมายเพียง 1 ครั้ง (One Day Implant) ในกรณีที่สภาวะภายในช่องปากพร้อม ก็ช่วยสร้างบุคลิกภาพใหม่ที่มั่นใจได้ ที่สำคัญเมื่อโครงสร้างใบหน้าสมบูรณ์ ผู้รับบริการก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดี พูด ยิ้ม หัวเราะได้อย่างมีความสุขมากขึ้น

ในปัจจุบัน มีคนไข้จำนวนมากที่สูญเสียฟันและอวัยวะข้างเคียงไป จากหลายสาเหตุ เช่น
โรคทางระบบ ในคนไข้มะเร็งบริเวณใบหน้า และช่องปาก ซึ่งต้องได้รับการผ่าตัด การฉายรังสี
โรคจากอุบัติเหตุ ส่งผลเสียในการทำหน้าที่ต่างๆ เช่น ความบกพร่องในการบดเคี้ยว การสำลักอาหารขึ้นโพรงจมูก การพูดออกเสียงไม่ชัดเจน

      นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีปัญหาการนอนกรนระดับอ่อน หรือปานกลาง สามารถรักษาได้ด้วยเครื่องมือทางทันตกรรมได้เช่นกัน  

     ศูนย์ทันตกรรมและรากเทียมดิจิตอล โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน เน้นการทำความเข้าใจ และให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ผู้เข้ารับบริการ ภายใต้ความใส่ใจและความหวังดี “การเอาใจเขามาใส่ใจเรา” ไม่นิ่งดูดายต่อปัญหา ด้วยความเอื้อเฟื้อกับคนไข้ ความพยายามให้การรักษาประสบความสำเร็จสูงสุด ภายใต้บรรยากาศที่สะดวกสบายเป็นกันเอง มีการจัดสรรห้องตรวจทันตกรรมอย่างเป็นสัดส่วนเพิ่มความใกล้ชิดและเป็นส่วนตัว ผู้เข้ารับบริการ สามารถได้รับข้อมูลและคำแนะนำที่ถูกต้อง เท่าทันกับเทคโนโลยีโดยทันตแพทย์เฉพาะทางโดยตรง จึงมั่นใจได้ในความปลอดภัย ผลลัพธ์การรักษา และอายุการใช้งานที่ยาวนาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ศูนย์ทันตกรรมและรากเทียม
โทร. 0-2271-7000 ต่อ ทันตกรรม (10493) หรือสายด่วนทันตกรรม 0-2271-7040