กุมารเวช
06-พ.ค.-2561
พร้อมดูแลลูกรัก 24 ชั่วโมง
ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาล เปาโล พหลโยธิน

โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ร่วมกับทีมสหสาขาที่มากประสบการณ์ ร่วมให้การดูแลสุขภาพสุขภาพกายและจิตใจ ในเด็กวัยแรกเกิด จนถึงอายุ 15 ปี ตลอด 24 ชั่วโมง

ไว้ใจให้ศูนย์กุมารเวชดูแล...เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของลูกน้อย
       การที่ลูกน้อยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ภูมิคุ้มกันที่ดี รวมถึงมีพัฒนาการที่สมวัย ไม่เจ็บป่วยง่าย เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทุกคนปรารถนา ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ และพร้อมที่จะเดินหน้าพัฒนาแนวทางการรักษา เพื่อการดูแลสุขภาพบุตรหลานของท่านอย่างรอบด้าน

ครอบคลุมทุกการบริการ และการรักษา
       ศูนย์กุมารเวช 24 ชั่วโมง ให้บริการทางการแพทย์สำหรับทารกแรกเกิด จนถึงวัยรุ่นแบบครบวงจร ทั้ง กลุ่มโรคทั่วไป กลุ่มโรคเฉพาะทาง รวมถึงกลุ่มที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาล โดยการดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา ทีมพยาบาล และเจ้าหน้าที่เฉพาะทางซึ่งผ่านการฝึกอบรม และมีประสบการณ์ดูแลด้านกุมารเวชโดยตรง เพื่อให้คนสำคัญของคุณเติบโตอย่างมีคุณภาพ เพราะเราเชื่อว่าสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ คือ จุดเริ่มต้นที่สำคัญ จำแนกบริการออกเป็นหลากหลายสาขา เช่น
• ด้านทารกแรกเกิด และปริกำเนิด
• โรคระบบทางเดินหายใจ โรคปอด
• โรคภูมิแพ้
• โรคผิวหนัง
• โรคระบบประสาทและสมอง
• โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
• โรคหัวใจ
• โรคระบบทางเดินอาหาร
• โรคไต
• โรคตา
• ทันตกรรมในเด็ก
• เสริมภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนหลัก และวัคซีนทางเลือก
• ภาวะน้ำหนักเกินมาตรฐาน
• ด้านโภชนาการ
• ด้านจิตเวชเด็ก และวัยรุ่น โดยจิตแพทย์เฉพาะทางเด็กและวัยรุ่น พร้อมให้คำแนะนำ ให้การดูแล และปรับบุคลิกภาพ ส่งเสริมการทำกิจกรรมด้านดนตรีบำบัด และกิจกรรมบำบัด
• ด้านพัฒนาการที่สมวัย เหมาะสมเฉพาะราย ครอบคลุมทั้งรายเดี่ยว และแบบกลุ่ม ทั้งด้านการใช้ภาษา และด้านการเข้าสังคม โดยกุมารแพทย์เฉพาะทางพัฒนาการเด็กที่มากประสบการณ์

       เราเชื่อว่าเด็กๆ สามารถเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ ด้วยความร่วมมือกันมอบความรัก และความเข้าใจจากบุคคลในครอบครัว ไปพร้อมๆ กับพัฒนาการที่สมวัย โดยมี ศูนย์พัฒนาการเด็ก (Developmental-Behavioral Pediatrics Center) เข้ามาดูแลด้านพัฒนาการและการเรียนรู้ ให้ลูกน้อยของคุณเติบโตอย่างแข็งแรง ฉลาด สดใส เติบโตอย่างมั่นใจ มีพัฒนาการที่ดี ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม และสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่นี่.. เราให้ความสำคัญกับความเป็น Personalized เพื่อการดูแลในแบบเฉพาะบุคคล
      ศูนย์กุมารเวช มีสถานที่ให้บริการอย่างเป็นสัดส่วน ด้วยความเข้าใจดีว่าสิ่งแวดล้อมที่สร้างความรู้สึกเพลิดเพลินเสมือนอยู่ในสนามเด็กเล่น เหมาะสมและปลอดภัย จะช่วยให้เด็กๆ คลายความตื่นกลัว ความกดดันเมื่อเข้ามารับการรักษา หรือแม้แต่ห้องพักรักษาตัวภายในหอพักผู้ป่วย ก็ถูกออกแบบมาอย่างลงตัว อบอุ่น ทันสมัย สะดวกสบาย ซึ่งเราให้ความสำคัญกับกระบวนการทำความสะอาดที่ได้มาตรฐาน และปลอดภัย รวมถึงป้องกันการติดเชื้อจากสิ่งแวดล้อม ของเล่นและอุปกรณ์เสริมสร้างพัฒนาการต่างๆ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน โทร. 1772 ต่อ กุมารเวช