ตรวจสุขภาพจำเป็นต้องงดน้ำ งดอาหาร ทุกครั้งไหม

ในอดีตการตรวจสุขภาพประจำปีถือเป็นเรื่องยุ่งยากพอสมควร เนื่องจากจะต้องเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพหลายอย่าง เช่น ต้องงดอาหาร 8

โปรแกรมตรวจสุขภาพ SPORT CHECK UP

สามารถเข้ารับบริการได้ภายในวันที่ 31 มกราคม 2568

โปรแกรมสุขภาพ Healthy Choose Variety 2024

สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2567

โปรแกรมตรวจสุขภาพ “Happy Hour Cardio”

สามารถเข้ารับบริการได้ภายในวันนี้ - 31 สิงหาคม 2567

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Senior check up

สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2567

HPV ไวรัสร้าย ภัยสุขภาพสตรี

การฉีดวัคซีนจะแบ่งตามช่วงอายุ คือ อายุ 9-14 ปี ต้องฉีด 2 เข็ม และอายุ 15 ปี ขึ้นไป ฉีด 3 เข็ม

สุขภาพดี ห่างไกลไข้หวัดใหญ่

โรคไข้หวัดใหญ่ สาเหตุการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ (Influenza) อย่างเฉียบพลัน

อาชีพอะไร ควรตรวจสุขภาพแบบไหน

การตรวจสุขภาพอาชีวอนามัย เป็นกระบวนการสำคัญที่ช่วยป้องกันและจัดการกับปัญหาสุขภาพที่เกิดจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน

โปรแกรมตรวจสุขภาพ BE HEALTHY 2024

สามารถเข้ารับริการได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2567

โปรแกรมตรวจสุขภาพ BE HEALTHY 2024

สามารถเข้ารับริการได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2567

HEALTH FESTIVAL โปรแกรมตรวจสุขภาพ ALL YOU CAN CHECK EP5

สามารถเข้ารับบริการครั้งแรกภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ

สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2568

การตรวจสุขภาพตามช่วงวัยเด็ก

เพราะเด็กเป็นช่วงวัยของการเจริญเติบโตที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต และเป็นคนสำคัญอีกหนึ่งคนสำหรับครอบครัว

ไม่ว่าจะช่วงวัยไหน การตรวจสุขภาพคือสิ่งสำคัญ

การตรวจสุขภาพประจำปีไม่ได้เป็นเรื่องของคนป่วยแค่เพียงคนเดียว แต่เป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับทุก Gen ทุกเพศ ทุกวัย

ช่วงตั้งครรภ์ ปัญหาสุขภาพที่คุณแม่พบบ่อย

ภาวะเสี่ยงแท้งหรือภาวะแท้งคุกคาม การแพ้ท้อง ท้องผูก ภาวะเบาหวาน และดาวน์ซินโดรม

โปรแกรมตรวจสุขภาพ HEALTHY SELF LOVE

สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2567

โปรแกรมตรวจสุขภาพ VALUE FOR LIFE PLUS

สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2568

วัคซีนตามช่วงวัยสำหรับเด็ก พร้อมเสริมภูมิคุ้มกัน สุขภาพดีห่างไกลโรค

ช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิด – 15 ปี ระบบภูมิคุ้มกันยังคงไม่มีประสิทธิภาพมากพอ เป็นสาเหตุให้เด็กน้อยเจ็บป่วยได้ง่าย

วัคซีนตามช่วงวัยสำหรับเด็ก พร้อมเสริมภูมิคุ้มกัน สุขภาพดีห่างไกลโรค

ช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิด – 15 ปี ระบบภูมิคุ้มกันยังคงไม่มีประสิทธิภาพมากพอ เป็นสาเหตุให้เด็กน้อยเจ็บป่วยได้ง่าย