โปรแกรมตรวจสุขภาพ SPORT FOCUS

สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566

โปรแกรมตรวจสุขภาพ SPORT FOCUS

สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566

โปรแกรมตรวจสุขภาพ LIVE YOUR LIFE

สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2565

โปรแกรมตรวจสุขภาพ LIVE YOUR LIFE

สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2565

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Check&Shine

สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2565

รู้ให้ไว สุขภาพสายตา ลูกรักนั้นสำคัญ

สายตาผิดปกติ นั้นแบ่งเป็น สายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง

สุขภาพฟัน แต่ละช่วงวัย ต้องดูแลอย่างไร

สุขภาพภายในช่องปากและฟัน ในแต่ละช่วงอายุจะมีพัฒนาการ และความเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกัน

การคัดกรองสุขภาพตาในเด็ก

ปัญหาทางตาในเด็กที่มักพบมาก คือ ปัญหาสายตาผิดปกติ ปัญหาตาเข ตาเหล่ และปัญหาตาขี้เกียจ

การคัดกรองสุขภาพตาในเด็ก

ปัญหาทางตาในเด็กที่มักพบมาก คือ ปัญหาสายตาผิดปกติ ปัญหาตาเข ตาเหล่ และปัญหาตาขี้เกียจ

โปรโมชั่นตรวจสุขภาพ Health Fair Check up

สามารถลงทะเบียนสั่งซื้อได้ตั้งแต่ วันนี้ - 28 สิงหาคม 2565

โปรแกรมผ่าตัด สำหรับสุขภาพสตรี PAOLO CHECK & SHINE

สามารถลงทะเบียนเข้ารับบริการได้ตั้งแต่ วันนี้ - 30 กันยายน 2565

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Paolo Mom & Me

สามารถลงทะเบียนเข้ารับบริการได้ วันที่ 12 สิงหาคม - 16 สิงหาคม 2565

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Allianz Prestige Health Care 2022

สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ วันนี้ - 30 กันยายน 2565

ดูแลสุขภาพลูกน้อยวัยเรียน ในยุค NEW NORMAL

เมื่อลูกไปโรงเรียนในยุค New Normal ต้องเตรียมพร้อมเสริมสร้างให้ลูกมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

ดูแลสุขภาพลูกน้อยวัยเรียน ในยุค NEW NORMAL

เมื่อลูกไปโรงเรียนในยุค New Normal ต้องเตรียมพร้อมเสริมสร้างให้ลูกมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

โรคหัวใจ กับการตรวจสุขภาพที่ต้องใส่ใจ

โรคหัวใจ ถือเป็นโรคที่มีขอบเขตการเจ็บป่วยที่กว้าง โดยมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของพยาธิสภาพภายในหัวใจและหลอดเลือด

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Smart Check

สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2565