ตั้งครรภ์ลมคืออะไร ทำไมต้องทำการรักษา

การตั้งครรภ์ลมเกิดขึ้นได้กับหญิงตั้งครรภ์ทุกราย ไม่ว่าจะอายุน้อย อายุมาก มีโรคประจำตัวหรือไม่ก็ตาม

ช่วงตั้งครรภ์ ปัญหาสุขภาพที่คุณแม่พบบ่อย

ภาวะเสี่ยงแท้งหรือภาวะแท้งคุกคาม การแพ้ท้อง ท้องผูก ภาวะเบาหวาน และดาวน์ซินโดรม

3 ไตรมาสของการตั้งครรภ์ จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง

ช่วงเวลาของการตั้งครรภ์ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของร่างกายตลอดเวลา คุณแม่จึงควรเฝ้าระวังและสังเกตอาการผิดปกติต่างๆ

3 ไตรมาสของการตั้งครรภ์ จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง

ช่วงเวลาของการตั้งครรภ์ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของร่างกายตลอดเวลา คุณแม่จึงควรเฝ้าระวังและสังเกตอาการผิดปกติต่างๆ

คัดกรองความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นขณะตั้งครรภ์

การฝากครรภ์มีความสำคัญมากสำหรับว่าที่คุณแม่และทารกในครรภ์ โดยคุณแม่จะได้รับคำแนะนำ ความรู้ความเข้าใจในการดูแลทารกในครรภ์ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย รวมทั้งยังสามารถเห็นถึงพัฒนาการและการเจริญเติบโตของลูกน้อยตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของคุณแม่