วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
14-ก.พ.-2565 ถึง 31-ธ.ค.-2566

เพราะทุกคนมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยเมื่อต้องออกไปในสถานที่ที่แออัด ล้างมือบ่อย ๆ ดื่มน้ำอุ่น ทานผักผลไม้ ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอ และฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ เพื่อป้องกันลดความรุนแรงเมื่อเจ็บป่วย

กลุ่มเสี่ยงที่ควรฉีดวัคซีน
- เด็กเล็ก อายุ 6 เดือน – 5 ปี
- ผู้สูงอายุ มากกว่า 65 ปี
- สตรีมีครรภ์
- ผู้มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคเบาหวาน โรคไต
- ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด
- ผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง
- ผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกิน 100 กิโลกรัม


เสริมเกราะสร้างภูมิคุ้มกัน ลดความเสี่ยง ป้องกันความรุนแรงเมื่อเจ็บป่วย
ปกป้องคุณ และคนที่ห่วงใย...


วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 2023
สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ 1 เข็ม  790 .-
 


 
เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1. โปรแกรมดังกล่าว รวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
2. เมื่อลงทะเบียนสั่งซื้อพร้อมชำระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมและเงื่อนไขเข้ารับบริการได้
3. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วจะได้รับหลักฐาน เอกสารยืนยันการสั่งซื้อ (Confirm Order)
     ส่งให้อัตโนมัติผ่านทางอีเมล ใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันสิทธิ์ในวันที่เข้ารับบริการ
4. กรุณาระบุ และตรวจสอบสาขาที่ต้องการเข้ารับบริการในขั้นตอนการสั่งซื้อ ทั้งนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสาขาที่เข้ารับบริการได้
5. กรณีมีความผิดปกติจำเป็นต้องเข้ารับการรักษา คิดอัตราค่าใช้จ่ายตามจริง
6. สามารถลงทะเบียนสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธันวาคม  2566
7. สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธันวาคม   2566
8. เงื่อนไขการให้บริการ เป็นไปตามโรงพยาบาลกำหนด

สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโล เกษตร โทร. 02 1500 900


Line official account : Paolo Hospital Kaset
Line ID : @paolokaset


วิธีการสั่งซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพเลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
โปรแกรมวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สำหรับเด็ก (0-14 ปี) ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566 เท่านั้น - +
โปรแกรมวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สำหรับผู้ใหญ่ ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566 เท่านั้น - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร