โปรแกรมวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
17-ธ.ค.-2563 ถึง 31-ธ.ค.-2564
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก
มะเร็งปากมดลูก สาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสที่มีชื่อว่า HPV (Human Papilloma Virus) มีมากกว่า 100 สายพันธุ์ แพร่กระจายได้ง่ายผ่านการสัมผัสกับเชื้อโดยตรง หรือการมีเพศสัมพันธุ์ ทำให้เกิด โรคหูดหงอนไก่ มะเร็งปากมดลูก มะเร็งทวารหนัก  มะเร็งช่องปากและลำคอ ถือเป็นอีกโรคร้ายที่มีความน่ากลัว เพราะระยะเวลาการฟักตัวของเชื้อไวรัสยาวนานหลายปี โดยที่ไม่แสดงอาการผิดปกติอย่างชัดเจนก่อนกลายเป็นโรคมะเร็ง สามารถเริ่มฉีดได้ทั้งในผู้หญิงและในผู้ชายตั้งแต่อายุ  9 ปี

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 2 สายพันธุ์
HPV vaccine Cervarix  2 เข็ม  5,000 .-

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 2 สายพันธุ์
HPV vaccine Cervarix 3  เข็ม 7,200 .-


วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์
HPV vaccine Gardasil  2 เข็ม 5,500 .-

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์
HPV vaccine Gardasil  3 เข็ม
7,700 .-วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธุ์
HPV vaccine Gardasil  2 เข็ม 12,000 .-

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธุ์
HPV vaccine Gardasil  3 เข็ม 19,000 .-
 


เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1. โปรแกรมดังกล่าว ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ
2. วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก จำนวน 3 เข็ม สำหรับผู้ที่อายุ 15 ปีขึ้นไป (ระยะเวลาการฉีดวัคซีน 0,1,6 เดือน)
2. เมื่อลงทะเบียนสั่งซื้อพร้อมชำระเงินแล้ว ไม่สามารถ ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้
3. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วจะได้รับหลักฐาน เอกสารยืนยันการสั่งซื้อ (Confirm Order) ส่งให้อัตโนมัติผ่านทางอีเมล ใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันสิทธิ์ในวันที่เข้ารับบริการ
4. กรณีผลตรวจผิดปกติ จำเป็นต้องเข้ารับการรักษา คิดอัตราค่าใช้จ่ายตามจริง
5. กรุณาระบุ และตรวจสอบสาขาที่ต้องการเข้ารับบริการในขั้นตอนการสั่งซื้อทั้งนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสาขาที่เข้ารับบริการได้
6. สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 31 ธันวาคม 2564
7. เงื่อนไขการให้บริการ เป็นไปตามโรงพยาบาลกำหนด
 
สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
แผนกสูตินรีเวช โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
โทร. 02 1500 900 ต่อ 5420
Line official account : Paolo Hospital Kaset
Line ID : @paolokaset
เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 2 สายพันธุ์ ( Cervarix 2 เข็ม ) - +
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 2 สายพันธุ์ ( Cervarix 3 เข็ม ) - +
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์ ( Gardasil 2 เข็ม ) - +
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์ ( Gardasil 3 เข็ม ) - +
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธุ์ ( Gardasil 2 เข็ม ) - +
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธุ์ ( Gardasil 3 เข็ม ) - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร