โปรแกรมตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
01-ม.ค.-2563 ถึง 31-ธ.ค.-2565


Line official account : Paolo Hospital Kaset
Line ID : @paolokaset


ความหนาแน่นของมวลกระดูก หากมีปริมาณลดลงจะทำให้เกิดความเสี่ยงเกิดกระดูกหักได้ง่าย เป็นความเสี่ยง และปัญหาสุขภาพตามมา การลดลงของงมวลกระดูกนั้น โดยปกติจะค่อยลดน้อยลงไปตามช่วงอายุที่เพิ่มขึ้น เกิดขึ้นได้ทั้งในผู้ชาย และซึ่งผู้หญิงจะมีความเสี่ยงสูงหลังช่วงวัยหมดประจำเดือน รวมทั้งสาเหตุอื่น เช่น มีประวัติกระดูกเปราะหักง่าย การทานยาบางกลุ่มติดต่อกันเป็นเวลานาน ป่วยด้วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์  หรือมีภาวะต่อมพาราไทรอยด์ทำงานมากเกินไป เป็นต้น

 การตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก Bone Densitometry จึงมีส่วนสำคัญช่วยให้ทราบถึงระดับความหนาแน่นของมวลกระดูกที่แท้จริง ด้วยวิธีการตรวจทางรังสีชนิดหนึ่ง ทำการตรวจตำแหน่งต่างๆ เช่น กระดูกสันหลัง(SPINE) กระดูกสะโพก (HIP) หรือกระดูกแขนบริเวณข้อมือ (FOREARM & WRIST)  ผลการตรวจช่วยวินิจฉัยให้ทราบ ภาวะเสี่ยงของโรคกระดูกบาง โรคกระดูกพรุน เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้กระดูกเปราะ แตกหักง่าย และหากตรวจพบว่ามีภาวะกระดูกบาง หรือกระดูกพรุน และวางแผนป้องกันพร้อมเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกให้กลับมาอยู่ในระดับที่มีความปลอดภัยแข็งแรง

 โปรแกรมตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก 2 ส่วน
Bone Densitometry 2 Parts 2,000.-

 โปรแกรมตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก 3 ส่วน
Bone Densitometry 3 Parts  2,500.-

 รับรายการตรวจเพิ่มฟรีทันที !!  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
เอกซเรย์ข้อเข่าซ้าย – ขวา X-ray Knee Right & Left


 เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1. โปรแกรมดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
2. รายการตรวจเพิ่มฟรี “ เอกซเรย์ข้อเข่าซ้าย – ขวา ” เข้ารับบริการตรวจในวันเดียวกับการโปรแกรมตรวจ  ความหนาแน่นมวลกระดูก (โปรแกรมหลัก)
3. รายการตรวจเพิ่มฟรี “ เอกซเรย์ข้อเข่าซ้าย – ขวา ” ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
4. กรณีตรวจพบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม โรงพยาบาลคิดอัตราค่าบริการส่วนเพิ่มตามจริง
5. เมื่อลงทะเบียนสั่งซื้อพร้อมชำระเงินแล้ว ไม่สามารถ ยกเลิก เปลี่ยนแปลงโปรแกรมตรวจได้
6.เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วจะได้รับหลักฐาน เอกสารยืนยันการสั่งซื้อ (Confirm Order) ส่งให้อัตโนมัติผ่านทางอีเมล ใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันสิทธิ์ในวันที่เข้ารับบริการตรวจสุขภาพ
7. เข้ารับบริการได้ภายใน 31 ธันวาคม 2565
8.เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ. กำหนด

สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
แผนกศัลยกรรม กระดูกและข้อ โรงพยาบาลเปาโล เกษตร  
โทร. 02 1500 900 ต่อ 5114เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
โปรแกรมตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก 2 ส่วน พร้อมเอกซเรย์ข้อเข่าซ้าย – ขวา X-ray Knee Right & Left - +
โปรแกรมตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก 3 ส่วน พร้อมเอกซเรย์ข้อเข่าซ้าย – ขวา X-ray Knee Right & Left - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร