โปรแกรมตรวจก่อนแต่งงาน
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
09-ก.ย.-2563 ถึง 31-ธ.ค.-2564
วางแผนล่วงหน้า เตรียมพร้อมก่อนแต่งงานเพื่อความสมบูรณ์ของครอบครัว
เมื่อต้องการเริ่มต้นครอบครัวอย่างสมบูรณ์ การประเมินความพร้อมเรื่องสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรละเลย เพราะการตรวจสุขภาพและการตรวจคัดกรองความเสี่ยงของคู่รัก จะเป็นส่วนเสริมในการวางแผนครอบครัวและการมีบุตรของคู่รักได้เป็นอย่างดี  สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
  โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
  โทร. 02 1500 900 
  Line official account : Paolo Hospital Kaset
  Line ID : @paolokaset

   

  เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
  โปรแกรมตรวจก่อนแต่งงาน(ชาย) - +
  โปรแกรมตรวจก่อนแต่งงาน(หญิง) - +
  โปรแกรมตรวจก่อนแต่งงานคู่ (ชาย - หญิง) - +
  โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
  โรงพยาบาลเปาโลเกษตร