โปรแกรมตรวจการนอนหลับ (Sleep Test)
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
31-มี.ค.-2565 ถึง 31-ธ.ค.-2565


Line official account : Paolo Hospital Kaset
Line ID : @paolokaset


การตรวจการนอนหลับ  
Sleep test 
ถือเป็นการตรวจมาตรฐานสากลที่ช่วยในกระบวนการตรวจวิเคราะห์ระบบการทำงานของร่างกายขณะนอนหลับ อาทิ ระดับออกซิเจนในเลือด ระบบหายใจ การทำงานของคลื่นไฟฟ้าสมอง คลื่นไฟฟ้าหัวใจ กล้ามเนื้อ พฤติกรรมขณะนอนหลับ เป็นต้น มีประโยชน์สำหรับประกอบการวินิจฉัยและวางแผนการรักษา ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (Obstructive Sleep Apnea) ทั้งนี้ผู้เข้ารับการตรวจควรเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจโดย งดการทานยานอนหลับ การดื่มแอลกอฮอล์ ชา กาแฟ เลี่ยงการออกกำลังกายหนัก


รายการ


 


โปรแกรมตรวจการนอนหลับ Sleep Test 1 (ฟังผล 3 วัน) 
โปรแกรมตรวจการนอนหลับ Sleep Test 2 (ฟังผล 1 วัน)

จำนวนวันนอน

1 คืน

1 คืน

ห้องพัก VIP ระหว่างทำหัตถการ

ตรวจร่างกายโดยอายุรแพทย์

วัดความดันโลหิต ชีพจร

ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง

ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย

เครื่อง Sleep Test

ตรวจหาสารพันธุกรรมไวรัส COVID-19
ด้วยวิธี RT-PCR  

ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก

ราคาเหมาจ่าย

16,500.-

17,500.-

 

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

  1. โปรแกรมดังกล่าว รวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว  
  2. กรณีพบความผิดปกติต้องทำการวินิจฉัยเพิ่มเติมโดยแพทย์เฉพาะทาง มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริง
  3. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
  4. สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565
  5. เงื่อนไขเป็นไปตาม รพ. กำหนด

สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
โทร. 02 1500 900 
 คลิก...ตารางแพทย์ออกตรวจ