วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ (Pneumococcal vaccine)
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
14-ก.พ.-2565 ถึง 31-ธ.ค.-2565วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ (Pneumococcal vaccine)
โรคปอดอักเสบ
หรือที่เรียกว่า “ปอดบวม”
เกิดจากสาเหตุของการติดจากเชื้อแบคทีเรียส่วนใหญ่ ที่เรียกว่า เชื้อ Streptococcus pneumoniae ซึ่งมีกว่า 90 สายพันธุ์  ไม่เพียงเท่านี้เชื้อนี้ยังสามารถก่อให้เกิดโรคอื่นตามมาได้อีก ได้แก่ การติดเชื้อที่เยื่อหุ้มสมอง และการติดเชื้อในกระแสเลือด ซึ่งโรคปอดอักเสบนี้ปัจจุบันสามารถเสริมภูมิคุ้มกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ (Pneumococcal vaccine)

สาเหตุของการเกิดโรคปอดอักเสบนี้ พบว่ามีความแตกต่างกันในตามสภาพแวดล้อมและแต่ละช่วงวัย โดยร่างกายจะได้รับเชื้อผ่านทางระบบทางเดินหายใจ ด้วยวิธีการ ไอ หรือ จาม ทำให้เชื้อที่ลอยอยู่ในอากาศ ที่มีลักษณะละอองฝอยขนาดเล็กเข้าสู่ปอดโดยตรงได้ ในกลุ่มผู้สูงอายุ พบว่าการติดเชื้อมักเกิดจากการสำลักน้ำลาย น้ำดื่ม หรืออาหาร ส่งผลให้เชื้อที่สะสมอยู่บริเวณทางเดินหายใจส่วนบน เข้าสู่บริเวณปอด จนเกิดโรคปอดอักเสบในที่สุด

 

กลุ่มเสี่ยงที่ควรฉีดวัคซีน

  • ผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป
  • ผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำ
  • ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพเรื้อรัง
  • ผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง
  • ผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำ หรือเป็นโรคหอบหืดเรื้อรัง

 

เสริมเกราะ สร้างภูมิคุ้มกันด้วย วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ
เพื่อดูแลสุขภาพคุณและคนที่คุณรัก


  • วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ ชนิด 13 สายพันธุ์ (Prevnar) จำนวน 1 เข็ม 2,900.-

(สำหรับผู้ที่ ไม่เคยฉีดวัคซีนปอดอักเสบมาก่อน)

 

  • วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ ชนิด 23 สายพันธุ์ (Pheumovax) จำนวน 1 เข็ม  1,800.-

(สำหรับผู้ที่เคยฉีดวัคซีนปอดอักเสบ ชนิด 13 สายพันธุ์ มาแล้ว 3 เดือน – 1 ปี )

 

 

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

1. โปรแกรมดังกล่าว รวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว

2. เมื่อลงทะเบียนสั่งซื้อพร้อมชำระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรม และเงื่อนไขเข้ารับบริการได้

3. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วจะได้รับหลักฐาน เอกสารยืนยันการสั่งซื้อ (Confirm Order)

ส่งให้อัตโนมัติผ่านทางอีเมล ใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันสิทธิ์ในวันที่เข้ารับบริการ

4. กรุณาระบุ และตรวจสอบสาขาที่ต้องการเข้ารับบริการในขั้นตอนการสั่งซื้อ

ทั้งนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสาขาที่เข้ารับบริการได้

5. กรณีมีความผิดปกติจำเป็นต้องเข้ารับการรักษา คิดอัตราค่าใช้จ่ายตามจริง

6. สามารถลงทะเบียนสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์ ได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565

7. สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 31 ธันวาคม 2565

8. เงื่อนไขการให้บริการ เป็นไปตามโรงพยาบาลกำหนด

 

สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโล เกษตร โทร. 02 1500 900


Line official account : Paolo Hospital Kaset
Line ID : @paolokaset
วิธีการสั่งซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพ


เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ ชนิด 13 สายพันธุ์ (Prevnar) จำนวน 1 เข็ม (สำหรับผู้ที่ไม่เคยฉีดวัคซีนปอดอักเสบมาก่อน) - +
วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ ชนิด 23 สายพันธุ์ (Pheumovax) จำนวน 1 (สำหรับผู้ที่เคยฉีดวัคซีนปอดอักเสบ ชนิด 13 สายพันธุ์ มาแล้ว 3 เดือน – 1 ปี ) - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร