โปรแกรมผ่าตัด สิทธิข้าราชการ เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
15-ก.พ.-2565 ถึง 31-ธ.ค.-2566Line official account : Paolo Hospital Kaset
Line ID : @paolokaset


เพราะปัญหาสุขภาพไม่สามารถรอได้ จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยพร้อมวางแผนการรักษาอย่างเหมาะสมโดยไม่รอช้า หากปล่อยทิ้งไว้นานวัน รอยโรคที่ตรวจพบอาจมีพัฒนาการความรุนแรง อาการเจ็บป่วยนั้นอาจลุกลามสู่อวัยวะข้างเคียงเป็นปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อน จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาและกระบวนการรักษาที่ยากกว่าเดิม หรืออาจนำไปสู่สาเหตุสำคัญต่อการสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือเสียชีวิตได้ในที่สุด

 

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการระบบจ่ายค่ารักษาพยาบาลผ่านกรมบัญชีกลาง

  • ข้าราชการ
  • ลูกจ้างประจำ
  • ผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ ที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
  • บุคคลในครอบครัวของบุคคลดังกล่าวข้างต้น (บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร 3 คน) ทั้งนี้ ไม่รวมถึงข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานองค์กรภาครัฐอื่นๆ

 

คลิก >>  ตรวจสอบสิทธิ์รักษาพยาบาลจากกรมบัญชีกลาง

อย่าปล่อยให้ปัญหาสุขภาพ เป็นเรื่องไกลตัว  

สิทธิข้าราชการ เข้ารับการผ่าตัด ผ่านโครงการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง กับโรงพยาบาลเปาโล เกษต

1. โปรแกรมผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม 1 ข้าง (TKA) 5 วัน 4 คืน                                   79,000.-

2. โปรแกรมผ่าตัดริดสีดวงทวาร (Hemorrhoid) 3 วัน 2 คืน                                      29,000.-

3. โปรแกรมผ่าตัดเปิดหน้าท้องไส้เลื่อน (Open Hernia) 3 วัน 2 คืน                            29,000.-

4. โปรแกรมผ่าตัดผ่านกล้องนิ่วในถุงน้ำดี (Lap Cholecystectomy) 3 วัน 2 คืน   59,000.-

5. โปรแกรมผ่าตัดเปิดหน้าท้องถุงน้ำรังไข่ (Open Cystectomy) 3 วัน 2 คืน            39,000.-

6. โปรแกรมผ่าตัดเปิดหน้าท้องเนื้องอกมดลูก (Open Myomectomy) 3 วัน 2 คืน 39,000.-

7. โปรแกรมผ่าตัดผ่านกล้องถุงน้ำรังไข่ (Lap Cystectomy) 3 วัน 2 คืน                    49,000.-

8. โปรแกรมผ่าตัดผ่านกล้องเนื้องอกมดลูก (Lap Myomectomy) 3 วัน 2 คืน          59,000.-

9. โปรแกรมผ่าตัดต้อกระจก 1 ข้าง (Phaco) 2 วัน 1 คืน                                                16,500.-

โปรแกรมผ่าตัดเหมาจ่ายประกอบด้วย

1.  ค่าห้องพักฟื้นประเภทห้องเดี่ยว Standard

2.  ค่าแพทย์ผ่าตัด ค่าแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด ค่าวิสัญญีแพทย์

3. ค่าห้องผ่าตัด ค่าอุปกรณ์เครื่องมือ ที่จำเป็นในการผ่าตัด

4.  ค่ายาและเวชภัณฑ์พื้นฐานที่จำเป็นตลอดระยะเวลาที่พักฟื้นในโรงพยาบาล

 

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

  1. โปรแกรมผ่าตัด สิทธิข้าราชการ  เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง ในการเข้ารับสิทธิ์ราคาดังกล่าวขึ้นอยู่กับการประเมินรอยโรคของแพทย์
  2. โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนผ่าตัด ผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง
  3. โปรแกรมตรวจสุขภาพ เตรียมพร้อมก่อนผ่าตัด รวมค่าบริการและค่าแพทย์เรียบร้อยแล้ว
  4. โปรแกรมดังกล่าว สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565
  5. เงื่อนไขเป็นไปตามโรงพยาบาลกำหนด

 


สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม

โรงพยาบาลเปาโล เกษตร โทร. 02 1500 900