Medicine Online Service
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
06-ก.ค.-2563 ถึง 31-ธ.ค.-2565

บริการที่ปรึกษาข้อมูลการใช้ยา ผ่านระบบ Medicine Online Service
โรงพยาบาลเปาโล เกษตร พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ยาที่ปลอดภัยโดยทีมเภสัชกรเพื่อให้ได้รับข้อมูลทางด้านยาอย่างถูกต้อง ลดความเสี่ยงต่อการได้รับยาซ้ำซ้อนในประเภทเดียวกันหรือแพ้ยาซ้ำซึ่งอาจส่งผลผลข้างเคียงรุนแรงได้ 

ผ่านการเปิดบริการ Medicine Online Service คอยให้แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารหรือข้อสงสัยเรื่องยาและสุขภาพอย่างมั่นใจ พร้อมเคียงข้างเป็นที่ปรึกษาการใช้ยาและจัดบริการเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการได้รับยาที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องที่สามารถตอบโจทย์ให้ตรงกับความต้องการได้เป็นรายบุคคล

 

Medicine Online Service

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ด้วยทีมที่ปรึกษาการใช้ยาผ่านระบบออนไลน์ สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเข้ามารับบริการที่โรงพยาบาล

  • ให้คำปรึกษาการใช้ยาผ่านระบบ online
  • บริการระบบรับยา Drive Thru Medicine Service
  • บริการส่งยาทางไปรษณีย์ถึงบ้าน Medicine Delivery 
               

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา

เมื่อมีอาการเจ็บป่วยควรไปพบแพทย์หรือปรึกษาเภสัชกร เพื่อตรวจวินิจฉัยและวางแผนการรักษาได้อย่างตรงจุด และให้ได้รับยาอย่างสมเหตุผล โดยไม่แนะนำให้ซื้อยาทานเองรวมทั้งไม่ทานยาของผู้อื่นถึงแม้จะมีอาการคล้ายกัน และเมื่อได้รับยาแล้วก็ควรจะใช้ยาตามที่แพทย์หรือเภสัชกรแนะนำ และให้คำความสำคัญกับการอ่านฉลากยาก่อนใช้ยาทุกครั้ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
โทร. 02 1500 900