โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพ INSURANCE DUO CHECK UP
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
03-ก.ค.-2567 ถึง 30-ก.ย.-2567
โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพ
Insurance Duo Check up

*โปรดอ่านรายละเอียด เงื่อนไขก่อนสั่งซื้อและเข้ารับบริการ*

รายการตรวจDuo Check up
สามารถตรวจได้ 2 ท่าน
รายการตรวจร่างกายและปรึกษาแพทย์
4 รายการ
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์ 
Physical Examination

วัดความดันโลหิต ชีพจร
Blood Pressure , Vital signs

ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง 
Weight & Hight

ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย
BMI

รายการตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐาน
10 รายการ
ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด
CBC

ตรวจปัสสาวะ
Urine Examination 


ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
Glucose

ตรวจหน้าที่การทำงานของไต
B.U.N

ตรวจหน้าที่การทำงานของไต
Creatinine

ตรวจหากรดยูริคในเลือด
Uric Acid

ตรวจระดับไขมันในเลือด
Cholesterol

ตรวจระดับไขมันในเลือด
Triglyceride  

ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
SGOT(AST)

ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
SGPT(ALT)

รายการตรวจเอกซเรย์2 รายการ
เอกซเรย์ปอด
Chest X-ray

ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
EKG

สิทธิพิเศษในโปรแกรม
บัตรกำนัลสำหรับใช้บริการร้าน ณ โรงพยาบาล
Complimentary Voucher
มูลค่า 100 บาท
สมุดผลตรวจสุขภาพ
Medical Check Up Report
✔ 
ราคา (บาท)3,700.-

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

1. โปรแกรมดังกล่าวสำหรับผู้ที่ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพเท่านั้น

2. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว

3. กรณีพบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการตามจริง

4. โปรแกรมดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด สินค้าหรือบริการอื่นได้

5. โปรแกรมดังกล่าวต้องเข้ารับบริการตามสาขาที่เลือกซื้อเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนสาขาที่เข้ารับบริการได้

6. ไม่สามารยกเลิกหรือคืนเงินได้ในทุกกรณี

7. ระยะเวลาส่งเสริมการขายระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2567
8. ระยะเวลาในการเข้ารับบริการ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567
9. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ. กำหนด


สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์ตรวจสุขภาพ  โรงพยาบาลเปาโล เกษตร 
โทร. 02 1500 900 ต่อ 5129
Facebook : โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
Line ID : @plkins


เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพ INSURANCE DUO CHECK UP (สำหรับ 2 ท่าน) - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร