VALUE FOR LIFE โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
01-ม.ค.-2564 ถึง 31-ธ.ค.-2564
การตรวจสุขภาพทุกปี การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์นั้น 
เป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาเพราะในภาวะปัจจุบันและปัญหาต่างๆ ก่อให้เกิดการบั่นทอนสุขภาพอยู่ตลอดเวลาและไม่มีอาการใดๆ แสดงออกให้ทราบ อาจทำให้คิดไม่ถึงว่าเกิดความผิดปกติหรือมีโรคเกิดขึ้นกับตัวเอง เพราะร่างกายไม่ได้รับการดูแลอย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการสุขภาพร่างกายจึงมีการเปลี่ยนแปลงและถูกบั่นทอนไปตามกาลเวลา ดังนั้น การตรวจสุขภาพประจำปี จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1. รวมค่าบริการและค่าแพทย์แจ้งผลการตรวจสุขภาพ
2. ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
3. กรณีตรวจพบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม โรงพยาบาลคิดอัตราค่าบริการส่วนเพิ่มตามจริง
4. ชำระค่าบริการเป็นเงินสด / บัตรเครดิต
5. สามารถเข้ารับบริการได้ที่ โรงพยาบาลเปาโล เกษตร เท่านั้น
6. หมดเขต วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
โทร. 02 1500 900 ต่อ 5129
Line official account : Paolo Hospital Kaset
Line ID : @paolokaset
 
เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
SILVER PACKAGE ( ชาย/หญิง ) - +
GOLD PACKAGE ( ชาย/หญิง ) - +
GOLD PLUS PACKAGE ( ชาย ) - +
GOLD PLUS PACKAGE ( หญิง ) - +
PLATINUM PACKAGE ( ชาย ) - +
PLATINUM PACKAGE ( หญิง ) - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร