สิทธิพิเศษผู้ถือกรมธรรม์เด็ก เข้ารับรักษาไม่ต้องจ่ายส่วนเกิน
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
22-ก.ค.-2563 ถึง 30-ก.ย.-2563
สิทธิพิเศษผู้ถือกรมธรรม์เด็ก เข้ารับรักษาไม่ต้องจ่ายส่วนเกิน

หมดกังวลเมื่อเจ้าตัวน้อยไม่สบาย ให้คุณพ่อ คุณแม่เบาใจคลายกังวลไม่ต้องจ่ายส่วนเกินค่ารักษาพยาบาล โดยโรงพยาบาลเปาโล เกษตร ร่วมกับบริษัทประกันสุขภาพ มอบสิทธิประโยชน์พิเศษ สำหรับผู้ถือกรมธรรม์เด็กที่มีค่าห้อง (IPD) 2,500 บาท ขึ้นไป ให้การดูแลสุขภาพลูกน้อย สำหรับ 5 กลุ่มโรค คือ ไข้หวัด , คออักเสบ , หลอดลมอักเสบ , มือ เท้า ปาก , ท้องเสีย  โดยไม่ต้องจ่ายส่วนเกินค่ารักษาพยาบาลกรมธรรม์เด็กมี ค่าห้อง (IPD) 2,500 บาท ขึ้นไป
5 กลุ่มโรค เข้ารับการรักษา (Admit) เข้าพักห้อง Exclusive ไม่ต้องจ่ายส่วนเกิน
  • ไข้หวัด
  • คออักเสบ
  •  หลอดลมอักเสบ
  •  มือ เท้า ปาก
  •  ท้องเสีย

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ
1. สำหรับกรมธรรม์เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี และมีค่าห้องตั้งแต่ 2,500 บาทขึ้นไป และเบิกค่ารักษากับประกันได้ตามปกติ
     สามารถใช้ Fax claim ที่ผ่านบริษัทประกันได้ **เท่านั้น**
2. ผลประโยชน์และความคุ้มครองในการรักษา (Admit) ต้องเป็นไป ตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน และอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์เป็นผู้พิจารณา (Admit)
3. ยกเว้นภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคดังกล่าว และโรคที่ไม่ร่วมโครงการ
4. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์สำหรับการนอน Admit ไม่เกิน 3 วัน 2 คืน
5. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. ระยะเวลาโปรแกรมดังกล่าว วันนี้ – 30 กันยายน 2563

   Paolo Club