สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพ โปรแกรมตรวจ AFTER COVID-19
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
22-เม.ย.-2565 ถึง 30-มิ.ย.-2565

Line official account : Paoloclub

Line ID : @paoloclub


การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ ที่ควรหมั่นดูแลและใส่ใจในทุกวัน โดยเฉพาะสภาวการณ์ปัจจุบันที่ยังคงมีการแพร่ระบาด และจำนวนผู้ป่วยติดเชื้โควิด -19 ซึ่งยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง การตรวจคัดกรองสุขภาพเพื่อติดตามระบบการทำงานของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นสมรรถภาพการทำงานของอวัยวะส่วนต่างๆ ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย จึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ
1. ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง
2. หากพักผ่อนไม่เพียงพอจะทำให้ผลการตรวจคลาดเคลื่อน ไปโดยเฉพาะความดันโลหิต การเต้นของหัวใจ และอุณหภูมิของร่างกาย
3. สำหรับโปรแกรม Set 1 – 5 งดอาหาร และเครื่องดื่ม อย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนตรวจ (สามารถจิบน้ำเปล่าได้เล็กน้อย)
4. งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 24 ชั่วโมง เนื่องจากยาและแอลกอฮอล์ อาจมีผลต่อการตรวจบางรายการ
5. หากมีโรคประจำตัว หรือประวัติสุขภาพด้านอื่นๆ ควรแจ้งให้แพทย์ หรือพยาบาลทราบก่อนการตรวจ
6. ควรสวมเสื้อผ้าที่สะดวกต่อการเจาะเลือดที่ข้อพับ แขนลงทะเบียนเข้ารับบริการล่วงหน้า คลิก

เงื่อนไขการใช้บริการ
  1. โปรแกรมดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
  2. โปรแกรมดังกล่าวสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันทุกบริษัทประกัน
  3. สามารถเข้ารับบริการตรวจสุขภาพได้ตั้งแต่ วันนี้ – 30 มิถุนายน 2565
  4. กรณีมีความผิดปกติจำเป็นต้องเข้ารับการรักษา คิดอัตราค่าใช้จ่ายตามจริง
  5. เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด

 

สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม

โรงพยาบาลเปาโล เกษตร โทร. 02 1500 900