โปรแกรมตรวจสุขภาพ Smart Check
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
20-ก.ค.-2565 ถึง 31-ธ.ค.-2565
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Smart Check
    
          รู้หรือไม่ว่า การตรวจสุขภาพมีประโยชน์มากกว่าที่คิด นอกจากจะต้องรีบมาตรวจหาสาเหตุในเวลาที่เจ็บป่วยแล้วในช่วงเวลาปกติของทุกวัน คุณก็สามารถตรวจสุขภาพได้ นั่นคือการตรวจคัดกรองสุขภาพ โดยแนะนำให้ตรวจเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

         และตรวจติดตามอาการสำหรับผู้ที่มีข้อบ่งชี้ด้านสุขภาพตามคำแนะนำของแพทย์ การตรวจคัดกรองสุขภาพจะนำเลือดของผู้ตรวจสุขภาพไปวิเคราะห์ตรวจเช็กระบบการทำงานต่างๆของร่างกาย ช่วยให้สามารถรู้ถึงความผิดปกติของระบบการทำงานบางอย่างของร่างกาย เช่น ความดัน เบาหวาน ไขมัน ความแข็งแรงและรอยโรคในปอด หัวใจและหลอดเลือด ตับอักเสบ นิ่ว เป็นต้น ในขณะที่ยังไม่แสดงอาการป่วยออกมาให้เห็น นอกจากการตรวจเลือดแล้วการตรวจคัดกรองสุขภาพนั้นยังสามารถตรวจเฉพาะเจาะจงลงไปถึงอวัยวะต่างๆได้ด้วยเครื่องมือเฉพาะทาง เช่น X-ray อัลตร้าซาวด์ การส่องกล้อง เป็นต้น

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และ ข้อความ

          รู้หรือไม่ว่า การตรวจสุขภาพมีประโยชน์มากกว่าที่คิด นอกจากจะต้องรีบมาตรวจหาสาเหตุในเวลาที่เจ็บป่วยแล้วในช่วงเวลาปกติของทุกวัน คุณก็สามารถตรวจสุขภาพได้ นั่นคือการตรวจคัดกรองสุขภาพ โดยแนะนำให้ตรวจเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

          และตรวจติดตามอาการสำหรับผู้ที่มีข้อบ่งชี้ด้านสุขภาพตามคำแนะนำของแพทย์ การตรวจคัดกรองสุขภาพจะนำเลือดของผู้ตรวจสุขภาพไปวิเคราะห์ตรวจเช็กระบบการทำงานต่างๆของร่างกาย ช่วยให้สามารถรู้ถึงความผิดปกติของระบบการทำงานบางอย่างของร่างกาย เช่น ความดัน เบาหวาน ไขมัน ความแข็งแรงและรอยโรคในปอด หัวใจและหลอดเลือด ตับอักเสบ นิ่ว เป็นต้น ในขณะที่ยังไม่แสดงอาการป่วยออกมาให้เห็น นอกจากการตรวจเลือดแล้วการตรวจคัดกรองสุขภาพนั้นยังสามารถตรวจเฉพาะเจาะจงลงไปถึงอวัยวะต่างๆได้ด้วยเครื่องมือเฉพาะทาง เช่น X-ray อัลตร้าซาวด์ การส่องกล้อง เป็นต้น

        เพื่อความพร้อมในการใช้ชีวิตสำหรับทุกวัน การดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอคือสิ่งสำคัญที่ควรใส่ใจดูแลให้รอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นอาหาร การพักผ่อน การออกกำลังกาย และการตรวจคัดกรองสุขภาพ เพื่อตรวจเช็กระบบการทำงานของร่างกายที่อาจมีความผิดปกติซ่อนอยู่ เช่นนี้ช่วยให้ทราบสาเหตุและวางแผนการดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสม

Smart Check 1 :
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 
ชาย-หญิง
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์ 
Physical Examination
/
ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด CBC
/
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS
/
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
HbA1C
/
ตรวจระดับไขมันในเลือด
Cholesterol
/
ตรวจระดับไขมันในเลือด
Triglyceride
/
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
HDL
/
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
LDL
/
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
SGPT (ALT)
/
ตรวจหน้าที่การทำงานของไต
SGOT (AST)
/
ตรวจหน้าที่การทำงานของไต
Alkaline Phosphatase
/
ตรวจระดับไขมันในเลือด
BUN
/
ตรวจระดับไขมันในเลือด
Creatinine
/
ตรวจหากรดยูริกในเลือด
Uric Acid
/
ตรวจปัสสาวะ
Urine Examination
/
เอกซเรย์ปอดด้วยฟิล์มใหญ่
Chest X-ray
/
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
EKG
/
ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก
Hospital Service Charge - OPD
/
คูปองอาหารว่าง
Complimentary Voucher
/

ราคา 3,000.-
Smart Check 2 :
โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคระบบทางเดินอาหาร

ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์
Physical Examination
/
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี
HBs Ag
/
ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ บี
Anti HBs
/
ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ ซี
Anti HCV
/
ตรวจอุจจาระ
Stool Occult Blood
/
ตรวจอุจจาระ
Stool H.pylori
/
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด
U/S Whole Abdomen
/
ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก
Hospital Service Charge - OPD
/

ราคา3,000.-
Smart Check 3 :
โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน

ตรวจร่างกายทั่วไป โดยอายุรแพทย์
Physical Examination
/
ตรวจสุขภาพตา โดยจักษุแพทย์
Eye Examination
/
ประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด
Troponin I (HS) For Startification of CVD
/
ตรวจวัดระดับ Microalbumin จากปัสสาวะ
Microalbumin
/
ตรวจจอประสาทตาด้วยเครื่องถ่ายภาพตาดิจิตอล
Digital Fundus Camera
/
ตรวจประเมินเท้าเบาหวาน
Diabetic Foot Examination
/
ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก
Hospital Service Charge - OPD
/

ราคา 1,990.-
Smart Check 4 :
โปรแกรมตรวจภาวะไขมันเกาะตับตรวจอัลตร้าซาวด์ภาวะไขมันเกาะตับ Ultrasound Elastography Fatty Liver


 ราคา
1,990.-

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ
1. ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง
2. หากพักผ่อนไม่เพียงพอจะทำให้ผลการตรวจคลาดเคลื่อน ไปโดยเฉพาะความดันโลหิต การเต้นของหัวใจ และอุณหภูมิของร่างกาย
3. งดอาหาร และเครื่องดื่ม อย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนตรวจ (สามารถจิบน้ำเปล่าได้เล็กน้อย)
4. งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 24 ชั่วโมง เนื่องจากยาและแอลกอฮอล์ อาจมีผลต่อการตรวจบางรายการ
5. หากมีโรคประจำตัว หรือประวัติสุขภาพด้านอื่นๆ ควรแจ้งให้แพทย์ หรือพยาบาลทราบก่อนการตรวจ
6. ควรสวมเสื้อผ้าที่สะดวกต่อการเจาะเลือดที่ข้อพับ แขน


สุขภาพสตรี

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1.โปรแกรมดังกล่าว รวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
2.ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสาขาที่เข้ารับบริการได้ เข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลเปาโล เกษตร เท่านั้น
3.เมื่อลงทะเบียนสั่งซื้อพร้อมชำระเงินแล้ว ไม่สามารถ ยกเลิก เปลี่ยนแปลงโปรแกรมตรวจได้
4.เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วจะได้รับหลักฐาน เอกสารยืนยันการสั่งซื้อ (Confirm Order) ส่งให้อัตโนมัติผ่านทางอีเมล ใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันสิทธิ์ในวันที่เข้ารับบริการตรวจสุขภาพ
5.กรณีพบความผิดปกติต้องทำการวินิจฉัยเพิ่มเติมโดยแพทย์เฉพาะทาง มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริง
6.สามารถลงทะเบียนเลือกซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพได้ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565
7.สามารถเข้ารับบริการตรวจสุขภาพได้ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565
8.กรณีพบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการส่วนเพิ่มตามจริง
9.ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด โอนสิทธิ์ หรือสินค้าและบริการอื่นๆ
10.กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ /สามารถเข้ารับบริการได้ที่ คลินิกอายุรกรรม/ศูนย์ตรวจสุขภาพ
11.เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ. กำหนดวิธีการสั่งซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร.02 1500 900 


Line official account : Paolo Hospital Kaset
Line ID : @paolokaset

ผ่าตัด

เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
Smart Check 1 : โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี - +
Smart Check 2 : โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคระบบทางเดินอาหาร - +
Smart Check 3 : โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน - +
Smart Check 4 : โปรแกรมตรวจอัลตร้าซาวด์ภาวะไขมันเกาะตับ (Ultrasound Elastography Fatty Liver) - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร