โปรแกรมตรวจสุขภาพเฉพาะทาง HAPPY TRAVEL
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
02-พ.ย.-2565 ถึง 31-ม.ค.-2566
โปรแกรมตรวจสุขภาพเฉพาะทาง HAPPY TRAVEL
สั่งซื้อตั้งเเต่ 1 พฤศจิกายน 2565 - 31 มกราคม 2566
เข้ารับบริการได้ถึง 30 มิถุนายน 2566


ออกทริปทั้งที สุขภาพจะไม่ดีได้ไง

มีแพลนไปต่างประเทศ ไม่ว่าจะไปเที่ยวกับครอบครัว ไปฮันนีมูนกับคนรัก หรือไปเที่ยวกับเพื่อน เช็คสัมภาระ เช็คเที่ยวบินให้พร้อม เช็คสภาพอากาศก่อนเดินทาง และอีกสิ่งสำคัญที่ควรเช็ค คือเช็คอัพร่างกายให้พร้อมก่อนออกเดินทาง


โปรแกรมตรวจสุขภาพ CHECK UP VISA TRAVEL สำหรับทำวีซ่ากลุ่มประเทศยุโรป - อเมริกา 

รายการตรวจ
1ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์
 Physical Examination 
2วัดความดันโลหิต ชีพจร
Blood Pressure , Vital signs 
3ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงWeight & Hight
4
ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย
BMI
5ตรวจประเมินระดับการมองเห็น VA 
6ตรวจปัสสาวะ
Urine Examination 
7ตรวจความสมบูรณ์ของเลือดCBC
8ตรวจอุจจาระ 
Stool Examination 
9ตรวจหาเชื้อกามโรค
VDRL (RPR)
10ตรวจภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสเอดส์
HIV Antibody
11เอกซเรย์ปอด
Chest X-ray
12สรุปรายงานผลการตรวจสุขภาพ
Medical Check Up Report

ราคา 1,500 บาท


โปรแกรมตรวจเลือกได้ตามใจ ไม่ต้องซื้อแพกหลักก็ซื้อได้ 
รายการตรวจราคา
1
Vaccine Happy Travel วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 1 เข็ม (สำหรับอายุ 15 ปี ขึ้นไป) 
790
2Vaccine Happy Travel วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2 เข็ม (สำหรับอายุ 15 ปี ขึ้นไป)
1,300
3โปรแกรมตรวจ RT-PCR พร้อมออกใบรับรองแพทย์3,000
4โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน
1,990
5โปรแกรมตรวจสุขภาพ Healthy Life2,500
6โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเดินทาง1,500
7โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคระบบทางเดินอาหารและตับ
3,000
8โปรแกรมตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย  
2,500
9โปรแกรมตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 2,500
10โปรแกรมตรวจอัลตร้าซาวด์ภาวะไขมันเกาะตับ 
2,500
11วัคซีนเสริมภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี 3 เข็ม 
1,990


เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

1. โปรแกรมตรวจสุขภาพรวมค่าบริการและค่าแพทย์แล้ว

2. โปรแกรมเหมาจ่าย ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือสินค้าหรือบริการอื่นได้

3. กรณี พบความผิดปกติจำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมคิดอัตราค่าบริการตามจริง

4. กรณี ทำการสั่งซื้อและชำระเงินแล้วไม่สามารถยกเลิกเปลี่ยนแปลงหรือขอคืนเงินได้

5. กรุณา ระบุสาขาที่ต้องการเข้ารับบริการในขั้นตอนการสั่งซื้อ เเละไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสาขาได้
6. โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับทำ VISA ไม่จำเป็นต้องงดอาหาร เเละในกรณีที่ต้องการซื้อเพิ่มเติมรายการเสริม จะคิดอัตราค่าบริการตามจริง

7. โปรโมชั่นดังกล่าวจำหน่ายตั้งเเต่ 1 พฤศจิกายน 2565 - 31 มกราคม 2566 เท่านั้น
8. 
สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 30 มิถุนายน 2566

9. เงื่อนเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด


สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม

 โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
โทร. 02 1500 900
Line official account : Paolo Hospital Kaset
Line ID : @paolokaset

Line official account : Paolo Hospital Kaset

เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
โปรแกรมตรวจสุขภาพ CHECK UP VISA TRAVEL สำหรับทำวีซ่ากลุ่มประเทศยุโรป - อเมริกา ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2566 - +
Vaccine Happy Travel วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 1 เข็ม ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2566 - +
Vaccine Happy Travel วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2 เข็ม ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2566 - +
โปรแกรมตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2566 - +
โปรแกรมตรวจ RT-PCR พร้อมออกใบรับรองแพทย์ ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2566 - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเดินทาง ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2566 - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Healthy Life ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2566 - +
โปรแกรมตรวจคัดกรองทางเดินอาหารและตับ ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2566 - +
โปรแกรมตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2566 - +
โปรแกรมตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2566 - +
โปรแกรมตรวจอัลตร้าซาวด์ภาวะไขมันเกาะตับ ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2566 - +
วัคซีนเสริมภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี 3 เข็ม ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2566 - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร