วัคซีนป้องกันโรค...ไวรัสตับอักเสบ
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
14-ก.พ.-2565 ถึง 31-ธ.ค.-2566

วัคซีนป้องกันโรค...ไวรัสตับอักเสบ
       
โรคตับอักเสบ
 (
Hepatitis) ความเสี่ยงด้านสุขภาพที่มีสาเหตุจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน และเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซึ่งเชื้อไวรัสนี้มีอยู่ด้วยกัน 5 ชนิด คือ เอ บี ซี ดี และอี  โดยเชื้อไวรัสเหล่านี้จะส่งผลทำให้ผู้ป่วยมีอาการ ตับอักเสบเรื้อรัง ตับแข็ง และมะเร็งตับ อีกทั้งยังมีความอันตราย และความเสี่ยงที่ต้องระมัดระวังป้องกันให้ดี คือ เชื้อไวรัสตับอักเสบ สามารถส่งต่อไปยังบุคคลอื่นได้ด้วยการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ที่มีเชื้อไวรัส การดื่ม กินอาหารโดยใช้ภาชนะเดียวกัน การใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกัน และแม้แต่จากแม่สู่ลูก อย่างไรก็ตามในปัจจุบันวัคซีนป้องกันโรค...ไวรัสตับอักเสบ ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งถือทางเลือกที่สามารถช่วยดูแล และปกป้องร่างกายให้ห่างไกลโรคได้ดี


หยุดความเสี่ยง !!

พร้อมปกป้อง เสริมภูมิคุ้มกัน ให้ร่างกายทัน


วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี (EUVAX-B)                   3 เข็ม               1,900.-         
วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบเอ + บี (TWINRIX)            3 เข็ม             4,500.-         
วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบเอ (AVAXIM)                      2 เข็ม               3,500.-

 

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

1. โปรแกรมดังกล่าว สำหรับผู้ที่อายุ 15 ปี ขึ้นไป
2. โปรแกรมดังกล่าว ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ
3. โปรแกรมดังกล่าว สำหรับการเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลเปาโล เกษตร เท่านั้น
4. กรุณาระบุ และตรวจสอบสาขาที่ต้องการเข้ารับบริการในขั้นตอนการสั่งซื้อ ทั้งนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสาขาที่เข้ารับบริการได้
5. เมื่อลงทะเบียนสั่งซื้อพร้อมชำระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรม และเงื่อนไขเข้ารับบริการได้
6. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วจะได้รับหลักฐาน เอกสารยืนยันการสั่งซื้อ (Confirm Order) ส่งให้อัตโนมัติผ่านทางอีเมลใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันสิทธิ์ในวันที่เข้ารับบริการ
7. กรณีมีความผิดปกติจำเป็นต้องเข้ารับการรักษา คิดอัตราค่าใช้จ่ายตามจริง
8. สามารถลงทะเบียนสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์ และเข้ารับบริการได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2566
9. สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2567
10. เงื่อนไขการให้บริการ เป็นไปตามโรงพยาบาลกำหนด

 

สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโล เกษตร โทร. 02 1500 900


Line official account : Paolo Hospital Kaset
Line ID : @paolokaset

วิธีการสั่งซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพ


เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี (EUVAX-B) 3 เข็ม *ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ* ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566 เท่านั้น - +
วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบเอ + บี (TWINRIX) 3 เข็ม *ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ* ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566 เท่านั้น - +
วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบเอ (AVAXIM) 2 เข็ม *ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ* ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566 เท่านั้น - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร