การตรวจหาสารก่อภูมิแพ้ Allergy Screening
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
15-มิ.ย.-2565
การตรวจหาสารก่อภูมิแพ้ Allergy Screening
       
          เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงในทุกวัน รู้ทันปัญหาโรคภูมิแพ้ สามารถทราบสารก่อภูมิแพ้ที่เป็นสาเหตุของโรคภูมิแพ้ได้อย่างชัดเจน ต้องหมั่นสังเกตอาการความผิดปกติของร่างกาย ใส่ใจรายละเอียดการใช้ชีวิตประจำวัน เนื่องจากสารก่อภูมิแพ้ที่เป็นปัจจัยกระตุ้นก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้ในแต่ละบุคคลนั้นมีมากมาย ในส่วนนี้จะเป็นประโยชน์สำคัญที่ช่วยให้ค้นหาสาเหตุได้ไวและตรงจุด ก่อนวางแผนการดูแลรักษาด้วยวิธีการที่เหมาะสมต่อไป

Allergy Screening

การตรวจหาสารก่อภูมิแพ้ Allergy Screening
           ในการวินิจฉัยโรคภูมิแพ้นั้นแพทย์จะทำการซักประวัติสุขภาพตามระบบ ร่วมกับการทดสอบหาสารก่อภูมิแพ้ โดยเลือกวิธีการทดสอบที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายบุคคล โดยมีวิธีการตรวจ ดังนี้

1.การทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง Skin Test
        จะใช้วิธีการหยดน้ำยาภูมิแพ้ ลงไปบริเวณท้องแขน และใช้เข็มเล็กๆ สะกิดบริเวณผิวหนัง หลังจากนั้นรออ่านผลประมาณ 15 นาที โดยการตรวจด้วยวิธีนี้สามารถหาสารภูมิแพ้ได้หลายชนิดภายในการตรวจครั้งเดียว นิยมตรวจในกลุ่มภูมิแพ้อากาศ ทั้งนี้ผู้เข้ารับการตรวจจำเป็นต้องงดยาแก้แพ้ และยาชนิดอื่นๆ ที่มีผลต่อการควบคุมอาการแพ้ก่อนเข้ารับการตรวจอย่างน้อย 7 วัน ซึ่งการตรวจวิธีนี้สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่อายุ 6 เดือน

2.การทดสอบโรคภูมิแพ้ด้วยการเจาะเลือด Allergy Blood Test

         สามารถตรวจสารภูมิแพ้ได้หลายชนิดในการตรวจครั้งเดียว โดยไม่ต้องงดยาแก้แพ้ ก่อนเข้ารับการตรวจ จึงเหมาะกับผู้ป่วยภูมิแพ้ที่มีอาการรุนแรง เช่น กลุ่มผื่นลมพิษ ชนิดที่ควบคุมไม่ได้ จำเป็นต้องควบคุมอาการโดยการใช้ยาภูมิแพ้อย่างสม่ำเสมอ หรือกลุ่มแพ้อาหาร เช่น นม ไข่ แป้ง สาลี แต่การตรวจด้วยวิธีนี้จะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง Skin Test

3.การทดสอบการแพ้อาหาร Oral Food Challenge Test
        
การทดสอบด้วยวิธีนี้เหมาะกับกลุ่มภูมิแพ้อาหารชนิดรักษาได้ ซึ่งผู้เข้ารับการตรวจต้องผ่านการรักษามาระยะหนึ่งแล้ว เพื่อช่วยยืนยันผลการรักษา และยืนยันการแพ้อาหารจริงหรือไม่ ซึ่งการทดสอบผู้เข้ารับการตรวจต้องลองทานอาหารที่แพ้ โดยก่อนเข้ารับการทดสอบด้วยวิธีนี้ผู้ทดสอบ ต้องผ่านการประเมินความเสี่ยงระดับความรุนแรงของการแพ้จาก การทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง Skin Test หรือการทดสอบโรคภูมิแพ้ด้วยการเจาะเลือด Allergy Blood Testเพื่อป้องกันอันตรายในการแพ้รุนแรงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการทดสอบ

บทความโดย
กุมารแพทย์ ชำนาญการด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
โรงพยาบาลเปาโล เกษตร

สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโล เกษตร โทร. 02 1500 900