ศูนย์สุขภาพสตรี
20-พ.ค.-2561
เราพร้อมให้บริการทางการแพทย์เพื่อดูแลสุขภาพสำหรับสตรีครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการตรวจวินิจฉัย การรักษา โดยทีมสูติ-นรีแพทย์ และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนรีเวช ภายใต้ความใกล้ชิดและเป็นส่วนตัว
สุขภาพผู้หญิง...เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ต้องใส่ใจ
บริการตรวจรักษาโรคทางนรีเวชทั่วไป อาทิ เจ็บมดลูกขณะมีเพศสัมพันธ์ ปวดท้องน้อยเรื้อรัง ปวดท้องน้อยในช่วงมีประจำเดือน ตกขาว การติดเชื้อ เนื้องอกต่างๆ และตรวจวินิจฉัยเพื่อติดตามภาวะผิดปกติต่างๆ ในระยะเริ่มต้น ป้องกันภาวะแทรกซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา สำหรับการตรวจวินิจฉัยรวมถึงให้การรักษาที่ครอบคลุม เช่น
  •  ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบ Thin Prep ตรวจหา HPV VIRUS
  •  บริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV
  •  ตรวจความผิดปกติของปากมดลูกด้วยการส่องกล้อง
  •  ตรวจอัลตร้าซาวด์โรคทางนรีเวช เพื่อวินิจฉัยโรคและความผิดปกติของอวัยวะภายในสตรี

นอกจากนี้ยังมีบริการรักษาในกรณีพบความผิดปกติโรคระบบนรีเวช โดยเน้นการรักษาอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมเป็นรายบุคคล ให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างรวดเร็วด้วยบริการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช เช่น โรคถุงน้ำรังไข่ ช็อกโกแลตซีสต์ พังผืดในอุ้งเชิงกราน เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่เนื้องอกมดลูกและรังไข่ ตั้งครรภ์นอกมดลูก เป็นต้น

พร้อมให้การดูแลจากรุ่นสู่รุ่น…ด้วย “บริการรับฝากครรภ์และคลอดบุตร”

เพื่อให้แน่ใจว่ามารดาและทารกในครรภ์มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ จึงมีบริการเตรียมความพร้อมของคุณแม่ในระหว่างตั้งครรภ์ ให้คำแนะนำ ติดตาม และดูแลรักษามารดาที่มีภาวะความเสี่ยงสูงในระหว่างตั้งครรภ์ อีกทั้งมีบริการโปรแกรมคลอดเหมาจ่าย เพื่อเป็นทางเลือกที่ครบครันสำหรับคุณ

ก่อนตั้งครรภ์ : ด้วยบริการวางแผนการตั้งครรภ์ ตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน เตรียมพร้อมก่อนแต่งงานและก่อนมีบุตร

ระหว่างตั้งครรภ์ : ให้คำแนะนำและดูแลรักษาผู้ที่มีภาวะความเสี่ยงสูงระหว่างตั้งครรภ์การตรวจวินิจฉัยโรคก่อนคลอดตรวจความผิดปกติ

คลอดบุตร : ให้บริการคลอดบุตรที่ได้มาตรฐาน ทั้งการคลอดธรรมชาติ และการผ่าคลอดด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยี ที่ทันสมัย พร้อมสูตินรีแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิด

หลังคลอด : เป็นที่ปรึกษาให้กับคุณแม่ ร่วมกับกุมารแพทย์และพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับการอบรมเฉพาะทางพร้อมให้บริการเพื่อดูแลสุขภาพและพัฒนาการทารกให้เติบโตสมวัย


นอกจากนี้ยังให้บริการด้านการวางแผนครอบครัวสำหรับคู่สมรสเพื่อเตรียมตัวก่อนการใช้ชีวิตคู่การวางแผนครอบครัว แนะนำการคุมกำเนิดด้วยวิธีต่างๆ เช่นรับประทานยา ฉีดยา ใส่ห่วงอนามัย ยาคุมกำเนิด การทำหมัน

ศูนย์สูตินรีเวช อาคาร A ชั้น 4 โทร.02 1500 900