06-มิ.ย.-2561

คลินิกศัลยกรรม

เราพร้อมให้บริการทางการแพทย์เพื่อดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ตั้งแต่กระบวนการตรวจวินิจฉัย การรักษา โดยทีมศัลยแพทย์ และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการผ่าตัดผ่านกล้อง MIS ภายใต้ความใกล้ชิดและเป็นส่วนตัว

เพราะสุขภาพของคุณ...เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่เราต้องใส่ใจ

ศัลยกรรม พร้อมให้บริการตรวจคัดกรองไปจนถึงการผ่าตัดโรคต่างๆ ให้คำอธิบาย คำแนะนำเพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มุ่งเน้นความปลอดภัย ภายใต้ความร่วมมือของทีมแพทย์เฉพาะทางสหสาขา อันได้แก่ แพทย์ศัลยกรรม วิสัญญีแพทย์ และแพทย์สาขาอื่นๆที่ร่วมดูแลประเมินกำหนดแผนการผ่าตัด รักษาที่เหมาะสมเป็นรายบุคคล รวมทั้งเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น ติดตามดูแลผู้ป่วยในระยะพักฟื้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีหลังการรักษา

  •  การผ่าตัดรักษากลุ่มโรคในช่องท้อง เช่น ไส้ติ่ง ลำไส้อุดตัน ไส้เลื่อน นิ่วในถุงน้ำดี
  •  การผ่าตัดรักษา ก้อน อาการผิดปกติตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย
  •  บริการดูแลบาดแผลเรื้อรัง

คลินิกดูแลบาดแผล ให้บริการภายใต้การดูแลรักษาของผู้เชี่ยวชาญที่มีการตรวจประเมินก่อนการรักษาอย่างเหมาะสมในการเลือกประเภทของยา หรือ วัสดุปิดแผลประเภทต่างๆ รวมทั้งการติดตามอาการ ในการประเมินแผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดภาวะแทรกซ้อน ด้วยมาตรฐานการแพทย์ที่ปลอดภัย

  •  บาดแผลจากอุบัติเหตุ
  •  บาดแผลเรื้อรังจากแผลเบาหวาน
  •  บาดแผลกดทับ
  •  บาดแผลอื่นๆ

เพราะทุกวินาที...คือชีวิตให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อคนไข้ฉุกเฉินในกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉินวิกฤติ อุบัติเหตุ หรืออุบัติภัยหมู่ การดูแลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างเร่งด่วนและทันท่วงทีเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อลดอัตราการสูญเสียชีวิต เจ้าหน้าที่พร้อมรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมด้วยทีมแพทย์ พร้อมรองรับผู้ประสบอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง โดยการประสานงานระหว่างทีมบริการฉุกเฉินและสหสาขาวิชาชีพ ที่มุ่งเน้นความรวดเร็วในการออกให้บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และเคลื่อนย้ายผู้ป่วยสำหรับการเข้ามารับการรักษา ณ โรงพยาบาล

สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
แผนกศัลยกรรม กระดูกและข้อ โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
โทร. 02 1500 900 ต่อ 5114

Facebook : โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
Line official account : Paolo Hospital Kaset
Line ID : @paolokaset

 

ผศ.(พิเศษ) นพ.ฐกฤต ชมภูแสง

คลินิกศัลยกรรม กระดูกและข้อ

นัดหมายแพทย์
นพ.วิศิษฐ์ นครชัย

คลินิกศัลยกรรม กระดูกและข้อ

นัดหมายแพทย์
นพ.ทศศาสตร์ หาญรุ่งโรจน์

คลินิกศัลยกรรม กระดูกและข้อ

นัดหมายแพทย์
นพ.ปวินท์ อัคราวณิชย์

คลินิกศัลยกรรม กระดูกและข้อ

นัดหมายแพทย์
นพ. ภีญญ์ สามัญ

คลินิกศัลยกรรม กระดูกและข้อ

นัดหมายแพทย์
ผศ.ป.นพ.วรายศ ตราฐิติพันธุ์

คลินิกศัลยกรรม กระดูกและข้อ

นัดหมายแพทย์
นพ.เทวินทร์ ชวนะปราณี

คลินิกศัลยกรรม กระดูกและข้อ

นัดหมายแพทย์
นพ.ทองฉัตร อติวรรณกุล

คลินิกศัลยกรรม กระดูกและข้อ

นัดหมายแพทย์
นพ.ปวินท์ รัตนสัมฤทธิ์

คลินิกศัลยกรรม กระดูกและข้อ

นัดหมายแพทย์