"มะเร็งเต้านม" ปัญหาสุขภาพที่ไม่ควรมองข้าม ตรวจเจอเร็วรักษาได้ทัน
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
13-ก.ค.-2566

มะเร็งเต้านม ปัญหาสุขภาพที่ไม่ควรมองข้าม ตรวจเจอเร็วรักษาได้ทัน

มะเร็งเต้านม
เป็นโรคร้ายสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับ 1 ด้วยโรคมะเร็ง
ถือเป็นภัยเงียบที่คุกคามกระทบสุขภาพของสตรี โรคมะเร็งเต้านมนั้นยังไม่พบสาเหตุการเกิดที่แน่ชัด แต่อย่างไรก็พบว่ามีปัจจัยเสี่ยงที่กระตุ้นให้ก่อเกิดโรค ทั้งจากสภาพแวดล้อมภายนอก พฤติกรรมการใช้ชีวิตระบบภูมิคุ้มกัน ความผิดปกติทางพันธุกรรม โอกาสในการรักษาหายมีสูง หากถูกตรวจพบเจอความผิดปกติในระยะแรกเริ่ม ความผิดปกติของร่างกายแม้เพียงเล็กน้อยที่หลายครั้งเราอาจมองข้ามไป ปล่อยทิ้งไว้นานวันเข้าจนอาการผิดปกติรุนแรงขึ้น จึงได้มาพบแพทย์เพื่อเข้ารับการตรวจวินิจฉัย กลับพบว่าเป็นโรคร้ายในระยะลุกลาม


มะเร็งเต้านม
 สามารถคัดกรองหาความผิดปกติได้ผ่านการตรวจสุขภาพประจำปี หรือการตรวจคัดกรองด้วยตนเอง นั่นคือ “การตรวจคลำเต้านม” สามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยตนเองในระหว่างกิจวัตรประจำวัน เช่น ในขณะอาบน้ำ เป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยให้เราสามารถรู้เท่าทันความผิดปกติของร่างกาย

อาการผิดปกติที่ควรรีบมาพบแพทย์

1. ก้อนหรือไตแข็งผิดปกติในเต้านมหรือบริเวณรักแร้
2. หัวนมดึงรั้งผิดปกติ
3. หัวนมบุ๋ม เป็นแผล
4. น้ำเหลืองหรือของเหลวสีคล้ายเลือดไหลออกมา
5. เต้านมมีขนาดและรูปร่างผิดปกติ
6. ขนาดหรือรูปร่างของเต้านมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม


นอกจาก "การตรวจคลำเต้านม"  ยังสามารถตรวจ อัลตราซาวด์ (Ultrasound) เต้านมควบคู่กับการทำ แมมโมแกรม (MAMMOGRAM) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการวินิจฉัยให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เมื่อรู้เท่าทันความผิดปกติได้เร็วเช่นนี้ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุที่แน่ชัด ไม่ปล่อยทิ้งไว้จนมีอาการความผิดปกติที่มากขึ้น ช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาเพราะบางครั้งสิ่งที่ตรวจพบนั้นอาจนำไปสู่สาเหตุของการเจ็บป่วยที่รุนแรงอย่างมะเร็งเต้านมได้สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
แผนกสูตินรีเวช โรงพยาบาลเปาโล เกษตร

โทร. 02 1500 900 ต่อ 5420


Line official account : Paolo Hospital Kaset
Line ID : @paolokaset