การส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้น (Gastroscopy)
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
25-ก.ย.-2566
การส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้น
Gastroscopy


  1. หากคุณสังเกตมีอาการดังต่อไปนี้ปวดท้องช่วงบนของท้อง ปวดลิ้นปี่ ปวดเป็นๆ หายๆ เฉพาะในกรณีที่ปวดมานานกว่า 1-2 สัปดาห์
  อาเจียนโดยที่ไม่ทราบสาเหตุ
  กลืนอาหารลำบาก , จุกแน่นคอ
  ท้องอืด มีลมในท้องมาก เรอบ่อย รับประทานอาหารได้น้อย หรืออาจจะมีอาการคลื่นไส้ หรืออาเจียนร่วมด้วย
  เลือดออกทางเดินอาหาร : อาเจียนเป็นเลือด , ถ่ายอุจจาระมีสีดำหรือมีเลือดปน หรือโลหิตจาง เป็นต้น
  อื่น ๆ

  2. วิธีการส่องกล้องตรวจ : ใช้ท่อขนาดเล็ก ยาว และโค้งงอได้ ซึ่งแพทย์จะใส่สายยางเล็กที่มีเลนส์และแสงไฟสว่างที่ปลายส่องกล้องเข้าทางปาก โดยภาพจะปรากฏจอโทรทัศน์ ซึ่งจะมองได้ชัดเจนในการหาเซลล์มะเร็ง , เพาะเชื้อหาเชื้อแบคทีเรีย รวมไปการส่องกล้องเพื่อรักษาห้ามเลือดในทางเดินอาหารส่วนต้นได้

  3. ข้อดีของการส่องกล้องกระเพาะอาหาร : ตรวจหาสาเหตุความผิดปกติของกระเพาะอาหาร เช่น แผลในกระเพาะอาหาร ภาวะเลือดออก และเป็นการตรวจหามะเร็งระยะต้น และสามารถรักษาความผิดปกติได้ในคราวเดียวกัน  4. การปฏิบัติตัวก่อนรับการตรวจส่องกล้อง
  ห้ามรับประทานอาหาร และดื่มน้ำทุกชนิดก่อนมารับการตรวจ อย่างน้อย 6-8 ชม. ก่อนตรวจทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่ากระเพาะอาหารว่างเปล่า ซึ่งทำให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน และป้องกันอันตรายที่เกิดจากการสำลักอาหารและน้ำเข้าไปในหลอดลมขณะที่กลืนกล้องลงสู่ลำคอและระหว่างส่องกล้อง
  ในรายที่มีฟันปลอมถอดได้ ต้องถอดออกหรือมีฟันโยกจะต้องแจ้งให้แพทย์ทราบ เพื่อป้องกันการหลุดและอุดกลั้นทางเดินหายใจ
  แนะนำให้คนไข้ไม่สวมเครื่องประดับติดตัวมา
  ควรมีญาติมาด้วย หากรายที่แพทย์พิจารณาให้ฉีดยาคลายกังวล หลังการตรวจไม่ควรขับรถด้วยตนเอง
  ถ้ามีโรคประจำตัว ควรแจ้งให้แพทย์ทราบ
        บางรายอาจจะต้องพิจารณาให้งดยาต้านเกล็ดเลือด หรือยาละลายลิ่มเลือด 5-7 วัน ก่อนส่องกล้อง 
        ยารักษาโรคความดันโลหิตสูงให้กินได้ตามปกติ
        ส่วนยาชนิดอื่น ๆ ต้องงดกิน รวมถึง ยาฉีดรักษาเบาหวานต้องงดฉีด

  5. การปฏิบัติตัวหลังรับการตรวจส่องกล้อง
  ห้ามดื่มน้ำหรือรับประทานอาหาร จนกว่าคอจะหายจากอาการชาโดยประมาณ 1 ชั่วโมงหลังส่องกล้อง เมื่อคอหายจากอาการชาแล้วให้ทดลองจิบน้ำ ถ้าไม่สำลักดื่มน้ำได้
  ให้สังเกตน้ำลายที่บ้วนออกมา อาจมีเลือดปนบ้างเล็กน้อยแต่ถ้ามีเลือดออกมามากผิดปกติให้รีบรายงานแพทย์ / มาพบแพทย์
  ภายหลังการตรวจอาจมีอาการเจ็บคอ
        ควรหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำหรืออาหารร้อน ๆ
        ควรรับประทานอาหารเหลว หรืออาหารอ่อน รสไม่จัด 2-3 วัน เช่น ข้าวต้ม โจ๊ก เป็นต้น

        ออกกำลังกายหรือทำงานได้ตามปกติ
   ถ้ามีอาการผิดปกติ เช่น มีอาการปวดมากบริเวณลำคอ หน้าอก ท้อง หายใจลำบาก มีไข้ ควรรีบมาพบแพทย์  สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม

  โรงพยาบาลเปาโล เกษตร โทร. 02 1500 900 ต่อ 5113

  Facebook : โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
  Line official account : Paolo Hospital Kaset
  Line ID : @paolokaset