ดูแลสุขภาพลูกน้อยวัยเรียน ในยุค NEW NORMAL
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
20-ก.ย.-2566
ดูแลสุขภาพลูกน้อยวัยเรียน
ในยุค NEW NORMAL

        เมื่อลูกไปโรงเรียนในยุค New Normal คุณพ่อคุณแม่สามารถเสริมสร้างให้ลูกมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงได้หลายวิธี เช่น การจัดเตรียมอาหารให้ถูกสุขลักษณะและโภชนาการ ส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทุกวัน มีการพักผ่อนอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะการนอนหลับให้ได้อย่างน้อยวันละ 8-10 ชั่วโมงตามวัย และหลับอย่างมีคุณภาพ

ไปโรงเรียน

การให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ รักษาสุขอนามัย
       
       คุณพ่อคุณแม่ควรให้ความรู้และสอนให้ลูกตระหนักถึงการดูแลตนเองเมื่อต้องออกไปนอกบ้าน เช่น ไม่เอามือสัมผัสใบหน้า ไม่ใช้ของส่วนตัวของร่วมกับผู้อื่น โดยคุณพ่อคุณแม่ควรเตรียมของใช้ส่วนตัวให้ลูก เช่น เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัยที่มีขนาดเหมาะสม สำหรับให้ลูกนำไปใช้ที่โรงเรียน

สอนให้ลูกรู้จักรักษาความสะอาด ด้วยการล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังรับประทานอาหาร และทันทีที่กลับถึงบ้าน รวมถึงควรอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดทันทีที่เข้าบ้าน ทั้งนี้ เมื่อใดที่คุณพ่อคุณแม่พบว่าลูกมีอาการป่วย ควรให้หยุดเรียน โดยพักอยู่ที่บ้านเพื่อสังเกตอาการ หรือไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษาจนกว่าจะหายดีจึงค่อยกลับไปเรียน


เด็กล้างมือ


ป้องกันโรคติดต่อ ด้วยการปลูกฝังการรักความสะอาด

        การจับกลุ่มเล่นกันของเด็กๆ เมื่ออยู่โรงเรียนเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองควรบ่มเพาะนิสัยให้เด็กๆ ด้วยการปลูกฝังและสอนวิธีดูแลรักษาความสะอาดอย่างร่างกายอย่างถูกต้องตั้งแต่อยู่ที่บ้าน เช่น ล้างมือเป็นประจำ กินอาหารที่สะอาด และเมื่อต้องออกไปไหนกับครอบครัวก็ต้องสวมหน้ากากอนามัย เมื่อผู้ปกครองได้สอนและเป็นตัวอย่างที่ดีให้เด็กๆ เห็น เด็กก็จะมีพฤติกรรมการเลียนแบบที่ดีด้วยการจดจำ และนำไปใช้กับตัวเองเมื่ออยู่ที่โรงเรียนหรือเมื่อต้องออกไปนอกบ้าน


Line official account : Paolo Hospital Kaset
Line ID : @paolokaset

โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
โทร.02-1500-900