โปรแกรมตรวจสุขภาพ Live Your Life Children
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
09-ม.ค.-2566 ถึง 01-ก.ค.-2566
Live Your Life Children
สุขภาพวัยเด็ก คือ จุดเริ่มต้นของความเเข็งเเรง


สั่งซื้อได้ตั้งเเต่วันที่ 9 มกราคม - 30 มิถุนายน 2566

เข้ารับบริการได้ถึง 30 กันยายน 2566


การตรวจสุขภาพในช่วงวัยเด็ก
เป็นการเตรียมความพร้อมของร่างกายว่าลูกน้อยจำเป็นต้องเสริมสร้างอะไรตรงไหนหรือไม่ เพื่อช่วยให้ลูกน้อยเติบโตได้อย่างเเข็งเเรง เเละไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการตามช่วงวัย รวมทั้ง หากพบความผิดปกติก็จะสามารถรักษาได้อย่างทันท่วงที

รายการตรวจ
ตรวจคัดกรองโรคอ้วนในเด็กตรวจสุขภาพเด็กหลังติดโควิด
ตรวจร่างกายและปรึกษาแพทย์
5 รายการ
4 รายการ
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยกุมารแพทย์ 
Physical Examination


วางแผนการทานอาหารที่เหมาะสมโดยกุมารเเพทย์
Pediatrician


วัดความดันโลหิต ชีพจร 
Blood Pressure , Vital signs


ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง 
Weight & Hight


ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย
BMI


รายการตรวจทางห้องปฏิบัติการทั่วไป
11 รายการ
7 รายการ
ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด 
CBC


ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด 
Fasting Blood Sugar


ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด 
HbA1C


ตรวจระดับไขมันในเลือด 
Cholesterol


ตรวจระดับไขมันในเลือด 
Triglyceride


ตรวจระดับไขมันในเลือด
HDL


ตรวจระดับไขมันในเลือด 
LDL


ตรวจการทำงานของตับ 
SGOT (AST)


ตรวจการทำงานของตับ 
SGPT (ALT)


ตรวจการทำงานของไต 
B.U.N


ตรวจการทำงานของไต 
Creatinine


ตรวจปัสสาวะ 
Urine Exanination


รายการตรวจห้องปฏิบัติการเจาะลึกโรคเฉพาะทาง 
1 รายการ
ตรวจการอักเสบในร่างกาย
C-Reactive Protein High Sens


ตรวจสารก่อภูมิเเพ้กลุ่มอาหารทะเล
Allergy For Sea Food


รายการตรวจเอกซเรย์ 

1 รายการ
เอกซเรย์ปอด
Chest X-ray


ราคา 
1,900.-

เลือกซื้อให้ตรงใจ เพื่อการป้องกันที่ตรงจุด
รายการตรวจ
โปรแกรมตรวจภูมิเเพ้อาหารทะเล สำหรับเด็กโดยการเจาะเลือด  Blood Test4,900.-
โปรแกรมวัคซีนมือเท้าปาก 1 เข็ม
3,500.-
โปรแกรมวัคซีนมือเท้าปาก 2 เข็ม
5,990.-
โปรแกรมวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (สำหรับเด็ก) 1 เข็ม
790.-


เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

1. โปรแกรมตรวจสุขภาพรวมค่าบริการและค่าแพทย์แล้ว ยกเว้น โปรแกรมวัคซีนมือเท้าปาก รวมค่าบริการเเต่ไม่รวมค่าเเพทย์

2. โปรแกรมเหมาจ่าย ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือสินค้าหรือบริการอื่นได้

3. กรณี พบความผิดปกติจำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมคิดอัตราค่าบริการตามจริง

4. กรณี ทำการสั่งซื้อและชำระเงินแล้วไม่สามารถยกเลิกเปลี่ยนแปลงหรือขอคืนเงินได้

5. กรุณา ระบุสาขาที่ต้องการเข้ารับบริการในขั้นตอนการสั่งซื้อ เเละไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสาขาได้
6. 
โปรโมชั่นดังกล่าวจำหน่ายตั้งเเต่วันที่ 9 มกราคม - 30 มิถุนายน 2566 เท่านั้น

7. สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 30 กันยายน 2566

8. เงื่อนเป็นไปตามที่รพ.กำหนดสอบถามรายละเอียด 
ศูนย์กุมารเวช อาคาร 3 ชั้น 2

โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4

โทร.02-514-4141 ต่อ 3220 - 3221

Line : @Paolochokchai4 
เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคอ้วนในเด็ก Basic check up สั่งซื้อได้ถึง 30 มิถุนายน 2566 และเข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพเด็กหลังติดโควิด MIS-C Covid สั่งซื้อได้ถึง 30 มิถุนายน 2566 และเข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 - +
โปรแกรมตรวจภูมิเเพ้อาหารทะเล สำหรับเด็กโดยการเจาะเลือด Blood Test สั่งซื้อได้ถึง 30 มิถุนายน 2566 และเข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 - +
โปรแกรมวัคซีนมือเท้าปาก 1 เข็ม สั่งซื้อได้ถึง 30 มิถุนายน 2566 และเข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 - +
โปรแกรมวัคซีนมือเท้าปาก 2 เข็ม สั่งซื้อได้ถึง 30 มิถุนายน 2566 และเข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 - +
โปรแกรมวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (สำหรับเด็ก) 1 เข็ม สั่งซื้อได้ถึง 30 มิถุนายน 2566 และเข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4