โรคภูมิแพ้ในเด็ก
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
21-ม.ค.-2562
โรคภูมิแพ้ เป็น โรคที่พบได้บ่อยในเด็ก และพบได้ในเด็กตั้งแต่วัยแรกเกิดเป็นต้นมา พ่อแม่หลาย ๆ คนคิดว่า เพราะลูกยังเล็กจึงเป็นภูมิแพ้เมื่อโตขึ้นไปอาการของโรคอาจจะหายไปเอง ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว สิ่งที่ควรจะทำคือการพบแพทย์เพื่อหาแนวทางแก้ไข และเพื่อเป็นการรับมือกับโรคภูมิแพ้ที่จะเกิดขึ้นกับลูกน้อยของคุณ


วันนี้จะพาไปรู้จักกับภูมิแพ้ในเด็ก 2 กลุ่ม คือ

1.ภูมิแพ้ในเด็กแรกเกิด และวัยเตาะแตะ ซึ่งในกลุ่มนี้มักจะพบปัญหาผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง ซึ่งมีสาเหตุมาจากการแพ้นมวัว ไข่ แป้งสาลี ที่โดยมากแล้วมักจะเกิดขึ้นบ่อยที่บริเวณใบหน้า ข้อพับแขนขา และข้อศอกของเด็กเป็นต้น และภูมิแพ้อีกกลุ่มหนึ่งที่พบได้มากในช่วงวัยนี้ก็คือ ภูมิแพ้ระบบทางเดนหายใจ ซึ่งมักจะแสดงออกด้วยอาการหอบหืด ไอมาก

2.ภูมิแพ้ในเด็กก่อนวัยเรียนถึงเด็กโต เด็กในช่วงวัยนี้มักจะพบปัญหาสุขภาพเรื่องของการแพ้อากาศ จาม คัดจมูกได้บ่อย โดยเฉพาะเด็กที่เพิ่งเข้าชั้นอนุบาลใหม่ ๆ ซึ่งเป็นช่วงที่น้อง ๆ ยังไม่มีภูมิคุ้มกันที่ดี อย่างไรก็ตามช่วงนี้เด็กจะเป็นหวัดได้บ่อย จึงทำให้อาจแยกไม่ออกระหว่างโรคภูมิแพ้กับเชื้อหวัด ซึ่งหากเป็นเช่นนี้อาจจะต้องต้องพบแพทย์เพื่อทำการซักประวัติทำการรักษาเพิ่มเติมวิธีการตรวจวินิจฉัย

แนวทางการตรวจวินิจฉัยภูมิแพ้ในเด็กสามารถทำได้ 2 อย่างคือ

1.การทดสอบทางผิวหนังซึ่งสามารถทราบผลได้ใน 15 นาที ( กรณีนี้อาจจะต้องงดยาแก้แพ้มาก่อนทำการตรวจ )
2.การเจาะเลือด ( เด็กไม่ต้องงดยาก่อนเข้ารับการตรวจ )

การรักษา

การรักษาที่ดีที่สุดของภูมิแพ้ คือ การหลีกเลี่ยงสิ่งที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ แต่ในบางกรณีที่หลีกเลี่ยงได้ยาก เช่น สารภูมิแพ้ในอากาศ ไรฝุ่น ละอองเกสรหญ้า แพทย์สามารถช่วยให้ไม่มีอาการซึ่งการรักษาจะพิจารณาเป็นรายบุคคได้แก่ การรับประทานอาหาร ยาแก้แพ้ การพ่นยาในจมูก เพื่อลดการอักเสบของจมูก

ภูมิแพ้ไม่ใช่โรคที่ส่งผลร้ายแรงกับชีวิตแต่เป็นโรคที่รบกวนการใช้ชีวิต จึงควรตรวจรักษาหาสาเหตุการแพ้ เพื่อหลีกเลี่ยงการก่อภูมิแพ้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกคุณ

ขอบคุณข้อมูลโดย

พญ.วรวรรณ ดุรงค์พิศิษฏ์กุล
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้ หอบหืด และวิทยาภูมิคุ้มกัน
ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย4