MRI สมอง ตรวจหาความเสี่ยงโรคอะไรได้บ้าง
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
12-ม.ค.-2567
ตรวจ MRI สมอง สามารถตรวจได้ทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งเป็นการช่วยตรวจเพื่อหาสาเหตุของอาการที่ผิดปกติทางระบบประสาท เพื่อรีบวางแผนการรักษาให้ถูกวิธี เพราะโรคทางสมองหากปล่อยทิ้งไว้เป็นระยะเวลานาน ก็อาจส่งผลให้พิการหรือเสียชีวิตได้


ตรวจ MRI สมองคืออะไร?
การตรวจ MRI สมอง เป็นการตรวจค้นหาความผิดปกติที่เกิดขึ้นภายในสมอง และช่วยหาสาเหตุของอาการว่าเกิดจากอะไร โดยภาพที่ได้จะจำแนกแยกความแตกต่างของเนื้อเยื่อ อวัยวะ เส้นเลือด และโครงสร้างต่างๆ ในสมองได้อย่างชัดเจน ซึ่งช่วยให้แพทย์สามารถตรวจวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้อง ซึ่งภาพที่ได้มีความละเอียดมากกว่าภาพเอกซเรย์ และไม่ก่อให้เกิดอันตรายจากรังสีตกค้าง และสร้างความเจ็บปวดใดๆ ให้กับผู้เข้ารับบริการ


อาการที่ควรมาตรวจ MRI สมอง
อาการที่เกี่ยวกับสมองนั้นมีค่อนข้างหลากหลาย จึงจำเป็นต้องลองสังเกตตัวเองดูก่อนว่ามีอาการใดบ้าง หรือเข้าข่ายตามอาการดังกล่านี้หรือไม่ และหากมีอาการเหล่านี้ควรรีบมาปรึกษาแพทย์ทันที
  • มีอาการวิงเวียนศีรษะคล้ายบ้านหมุน เสียการทรงตัวบ่อยๆ
  • คลื่นไส้ อาเจียน
  • หูอื้อ และมีปัญหาด้านการได้ยิน
  • ตาพร่ามัว หรือเห็นภาพซ้อน
  • เดินเซ
  • ชักเกร็ง หมดสติ ความจำเสื่อม
  • มีอาการกล้ามเนื้อใบหน้าข้างใดข้างหนึ่งอ่อนแรง หรือรู้สึกชาที่บริเวณใบหน้าจนไม่สามารถขยับได้
  • มีอาการพูดไม่ชัด ปากเบี้ยว มุมปากตก น้ำลายไหล กลืนลำบาก และลิ้นชาแข็ง

ตรวจสมองด้วยเครื่อง MRI หรือ CT Scan
ปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีต่างๆ ที่ทันสมัยมาใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคมากขึ้น ช่วยให้สามารถวินิจฉัยได้อย่างถูกต้องมากขึ้น ทั้งการตรวจด้วย CT Scan และ MRI ซึ่งการตรวจทั้งสองวิธีนี้ จะมีความคล้ายคลึงกัน แต่ก็มีความแตกต่าง หรือข้อจำกัด ที่ไม่เหมือนกันหลายอย่าง
CT scan ต้องใช้รังสี แต่ MRI ไม่ใช้รังสี
MRI เหมาะกับการตรวจเนื้อเยื่ออ่อน แต่ CT เหมาะกับการตรวจกระดูก
CT ใช้เวลาในการตรวจสั้นกว่า MRI
สารเพิ่มความชัดของภาพ (contrast media) ที่ใช้แตกต่างกัน
โลหะเป็นของต้องห้ามสำหรับ MRI


MRI สมองต้องฉีดสีไหม
การตรวจ MRI สมอง โดยทั่วไปจะไม่จำเป็นต้องฉีดสี ยกเว้นผู้ป่วยบางคนที่แพทย์ต้องการประเมินดูเป็นกรณีพิเศษ เช่น ตรวจสภาพเส้นเลือดในสมอง หรือก้อนเนื้อในสมอง ก็จำเป็นต้องฉีดสี โดยจะมีการประเมิน และเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยอย่างเหมาะสมในแต่ละกรณี


ตรวจ MRI สมองใช้เวลานานไหม?
การตรวจด้วยเครื่อง MRI นั้น ผู้รับการตรวจจะต้องนอนนิ่งๆ ในอุโมงค์ โดยจะใช้เวลาในการตรวจประมาณ 30-60 นาที ซึ่งระยะเวลาจะขึ้นอยู่กับอวัยวะที่จะตรวจ และจำนวนภาพที่ต้องการถ่าย เช่น การตรวจดูความผิดปกติของเนื้อเยื่อสมอง จะใช้เวลาประมาณ 30 นาที แต่ถ้าต้องการตรวจดูหลอดเลือดด้วย ก็จะใช้เวลาในการตรวจนานขึ้นอีกประมาณ 15 นาที หรือจนกว่าจะได้ภาพที่ต้องการครบ


ทั้งนี้ การวินิจฉัยหรือการตรวจโรคนั้นอาจต้องอาศัยหลายๆ วิธีรวมกัน ไม่ว่าจะเป็น การซักประวัติ การตรวจเลือด การเอกซเรย์ และหากตรวจด้วยวิธีต่างๆแล้วก็ไม่สามารถค้นหารอยโรคได้ การตรวจ MRI ก็อาจเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ช่วยค้นหาสาเหตุที่แน่ชัดให้กับรอยโรคที่คุณกังวลได้


ปรึกษาปัญหาสุขภาพ

คลินิกอายุรกรรม อาคาร 5 ชั้น 1
โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4
โทร. 02-514-4141 ต่อ 5188 - 5189