เมื่อไหร่ที่ต้องพาลูกไปหา…หมอฟัน?
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
06-ก.ย.-2561
สุขภาพฟันของลูกน้อยเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งในการเจริญเติบโตของร่างกาย จึงเป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่จำเป็นและควรที่จะต้องใส่ใจดูแลให้ลูกมีสุขภาพฟันที่ดีอยู่เสมอ

เริ่มดูแลได้ตั้งแต่แรกเกิด

การดูแลช่องปากและฟันต้องเริ่มตั้งแต่ช่วงแรกของชีวิต แม้กระทั่งก่อนที่ฟันซี่แรกของลูกจะขึ้น เพราะการที่ลูกมีสุขภาพฟันที่ดี จะทำให้มีความสามารถในการบดเคี้ยวอาหารได้เป็นอย่างดี ทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ควรที่จะพาลูกไปหาหมอฟัน เมื่อฟันของลูกเริ่มขึ้นตั้งแต่ซี่แรกหรือภายในขวบปีแรก เพราะโรคฟันผุสามารถพบได้ในเด็กเล็กตั้งแต่อายุหนึ่งขวบปี ซึ่งหากได้รับการดูแลอย่างถูกวิธีก็จะสามารถป้องกันได้

สร้างทัศนคติที่ดี…ให้กับลูกน้อย

เพื่อให้เด็กมีทัศนคติที่ดีต่อการทำฟันตั้งแต่เล็กๆ จึงควรพาลูกมาตรวจและทำฟันตั้งแต่ตอนที่เด็กยังไม่มีฟันผุหรือปวดฟัน เพราะจะทำให้เด็กไม่กลัวการทำฟันหรือกลัวคุณหมอ และยังเป็นโอกาสดีในการรับคำแนะนำจากทันตแพทย์ในเรื่องของวิธีการดูแลสุขภาพฟันที่ถูกต้อง และเพื่อให้ลูกน้อยคุ้นเคยกับบรรยากาศในห้องทำฟัน และการพบหมอเพื่อทำฟัน เด็กจะได้ไม่กลัวและมีทัศนคติที่ดีในการไปหาหมอฟัน ถือเป็นการปลูกฝังสุขนิสัยที่ดีตั้งแต่ตอนที่อายุยังน้อย

แค่ทำตามคำแนะนำ…ก็มีสุขภาพฟันที่ดีได้

คำแนะนำในการป้องกันฟันผุที่ได้ทันตแพทย์แนะนำนั้น จะเป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพฟันของลูกเป็นอย่างมาก คุณพ่อคุณแม่จะได้ดูแลฟันลูกอย่างถูกวิธี เรียนรู้วิธีทำความสะอาดช่องปากและฟัน รู้ว่าเมื่อไหร่ที่ควรใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์กับลูก และฟลูออไรด์จำนวนเท่าไหร่ที่ไม่ทำลายสุขภาพฟัน อีกทั้งควรให้ลูกเคลือบฟลูออไรด์ที่ผิวฟันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งเพื่อสุขภาพฟันที่แข็งแรง และหากตรวจพบว่าลูกน้อยมีฟันผุ จะได้รีบดำเนินการรักษาอย่างทันท่วงที เพียงเท่านี้ลูกน้อยก็จะมีฟันที่สวยและแข็งแรงไปได้อีกนาน

อย่าเลื่อน…เมื่อถึงเวลานัด

ทั้งนี้เด็กควรได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากเป็นระยะทุก 3 หรือ 6 เดือน ขึ้นอยู่กับโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ เช่น เด็กที่ไม่ได้แปรงฟันอย่างสม่ำเสมอ ไม่มีผู้ดูแลเด็กขณะแปรงฟัน ชอบรับประทานขนมกรุบกรอบ น้ำอัดลม น้ำหวาน นมเปรี้ยว ลูกอม และดูดนมจากขวด มีผิวเคลือบฟันที่ไม่แข็งแรง จะมีโอกาสเกิดฟันผุได้ง่าย ควรได้รับการตรวจทุก 3 เดือน แต่ถ้าดูแลสุขภาพช่องปากดีขึ้นก็อาจจะตรวจทุก 6 เดือน

และที่สำคัญที่สุดคืออย่ารอให้ลูกมีอาการปวดฟันก่อนจึงจะพามาหาหมอ เพราะเด็กจะพบกับการรักษาที่ยุ่งยาก ซึ่งเป็นผลให้เด็กกลัวการทำฟันและทำให้การรักษาครั้งต่อไปลำบากมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงอยากแนะนำให้ผู้ปกครองพาเด็กมาหาหมอฟันตั้งแต่ยังเล็ก เพราะหมอจะได้ช่วยดูแลฟันในเชิงป้องกัน ซึ่งจะเป็นผลบวกในทุกๆ ด้าน ผู้ปกครองก็จะประหยัดเงินและประหยัดเวลา แถมยังช่วยให้ลูกน้อยได้มีสุขภาพฟันที่ดีในอนาคต

ข้อมูลโดย ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4
โทร.02-514-4141 ต่อ 1130 – 1131