วัคซีนพื้นฐานสำหรับเด็กเเรกเกิด - 1 ปี ที่ต้องฉีดให้ครบ
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
14-มิ.ย.-2566
“วัคซีนพื้นฐาน” เป็นสิ่งจำเป็นที่เด็กทุกคนควรได้รับให้ครบตามช่วงอายุ เพราะการ “ฉีดวัคซีน” จะช่วยกระตุ้นภูมิต้านทาน เเละสร้างเกราะป้องกันจากอาการเจ็บป่วยต่างๆ ให้กับลูกน้อย ดังนั้นคุณพ่อคุณเเม่หรือผู้ปกครองจะต้องไม่ละเลยในการพาลูกไปฉีดวัคซีนให้ตรงตามกำหนดทุกครั้ง เพื่อให้เด็กๆ เติบโตอย่างแข็งแรง สมวัย เเละมีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน


ทำไมต้องฉีดวัคซีน?
  • เพราะในแต่ละวัน เด็กจะมีโอกาสได้รับเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย ไม่ว่าจะจากการกิน การเล่น หรือการหยิบสิ่งของที่ปนเปื้อนเชื้อโรคเข้าปาก ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ยากจะควบคุมให้อยู่ในสายตาของผู้ดูแลได้ตลอดเวลา
  • เพราะเด็กในวัยแรกเกิดจนถึงอายุ 1 ปี เป็นวัยที่ร่างกายยังไม่มีภูมิคุ้มกันที่ดีพอในการต้านเชื้อโรคต่างๆ ทำให้เจ็บป่วยได้ง่าย
  • เพราะจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในระยะยาวให้กับเด็กๆ


เหตุผลที่ต้องฉีดวัคซีนให้ตรงเวลา ?

1. ช่วยกระตุ้นภูมิต้านทานให้กับร่างกาย
2. หากรับวัคซีนช้า อาจจะส่งผลให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคต่างๆ ได้ง่าย
3. วัคซีนบางชนิดต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างภูมิคุ้มกัน เเละต้องรับการฉีดหลายเข็ม
4. ช่วยป้องกันโรคติดเชื้อต่างๆได้ในระยะยาว
5. หากรับวัคซีนไม่ตรงตามกำหนดหรือล่าช้า ก็จะทำให้ป่วยได้ง่าย รวมทั้ง มีการเเพร่กระจายเชื้อโรคไปยังผู้อื่น

วัคซีนขั้นพื้นฐาน ที่จำเป็นต้องฉีด ?

วัคซีนขั้นพื้นฐาน  ช่วงอายุ
วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี
1 เดือน
วัคซีนคอตีบ ไอกรน โปลิโอ เยื้อหุ้มอักเสบ เเละโรคท้องร่วง 2 เดือน 
วัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ เยื้อหุ้มอักเสบ เเละโรคท้องร่วง 4 เดือน 
วัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ เยื้อหุ้มอักเสบ ตับอักเสบบี 6 เดือน 
วัคซีนป้องกันหัด คางทูม หัดเยอรมัน เเละไข้สมองอักเสบ เจอี 9 เดือน – 1 ปี  
วัคซีนป้องกันสุกใส 1 ปี 1 เดือน 
วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ เอ
1 ปี 2 เดือน
วัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ เยื้อหุ้มอักเสบ
1 ปี 6 เดือน
วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ เอ
1 ปี 8 เดือน
วัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบ เจอี
1 ปี 9 เดือน – 2 ปี
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
6 เดือน - 10 ปี
วัคซีนป้องกันหัด คางทูม หัดเยอรมัน เเละสุกใส
2 ปี 6 เดือน
วัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ
4 ปี

ข้อปฏิบัติก่อนเเละหลังฉีดวัคซีน

นำสมุดบันทึกประจำตัวของลูกน้อยมาด้วยทุกครั้ง เพื่อดูประวัติการฉีดวัคซีนก่อนหน้านี้ ต้องมีการสอบถามประวัติการเเพ้ยาเเละการเเพ้อาหาร อีกทั้ง หากลูกน้อยมีไข้ก่อนถึงกำหนดการนัดฉีดวัคซีน ต้องมีการเลื่อนกำหนดวันฉีดวัคซีนไปก่อน เเละหลังจากฉีดวัคซีนต้องมีการสังเกตอาการประมาณ 30 นาทีที่คลินิกหรือโรคพยาบาล เพราะหากพบความผิดปกติจะได้รับการดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างทันท่วงที

รับมืออย่างไร ? เมื่อลูกเป็นไข้หลังฉีดวัคซีน
ทุกครั้งที่ฉีดวัคซีน ต้องสังเกตอาการลูกน้อยหลังฉีด หากมีไข้สูงกว่า 37.5 ให้ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัว เเละรับประทานยาลดไข้ตามคำแนะนำของเเพทย์ แต่ถ้าลูกมีไข้สูงและไม่ลดลงเลย หรือมีอาการผิดปกติอื่นๆ ร่วมด้วย ควรรีบพาไปพบเเพทย์เพื่อตรวจรักษา

หากลูกน้อยเข้ารับการฉีดวัคซีนล่าช้า ต้องทำอย่างไร?
กรณีฉีดวัคซีนล่าช้าหรือเลยกำหนดวันมาแล้ว สามารถเริ่มเข้ารับวัคซีนเด็กได้ทันทีที่พบกับแพทย์ในถัดไป ซึ่งวัคซีนที่ต้องได้รับมากกว่า 1 ครั้ง สามารถรับวัคซีนในเข็มถัดไปได้เลย โดยไม่ต้องเริ่มต้นครั้งที่หนึ่งใหม่ เเละต้องรับวัคซีนให้ครบภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากนั้นให้ฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องตามกำหนดของการฉีดวัคซีนตามปกติ

นอกจากการฉีดวัคซีนแล้ว การดูเเลสุขภาพของลูกให้เเข็งเเรง ควรต้องรักษาความสะอาดของของใช้ส่วนตัวเป็นประจำทุกวัน การดูแลสุขอนามันที่ดีจะช่วยปกป้องให้ลูกน้อยห่างไกลจากเชื้อโรคต่างๆ รวมทั้งการเลือกอาหารที่มีประโยชน์ หรือการทำกิจกรรมต่างๆ ก็จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีให้เด็กๆ ได้เติบโตอย่างสมบรูณ์ ซึ่งเป็นเหมือนพื้นฐานที่ดีต่อทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ


 


ปรึกษาปัญหาสุขภาพ
กุมารเเพทย์ ศูนย์กุมารเวช อาคาร 3 ชั้น 2
โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4
โทร.02-514-4141 ต่อ 3320-3221
Line id : @Paolochokchai4