มะเร็ง กับความเสี่ยงของผู้หญิง
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
14-มิ.ย.-2566

หลายสิบปีที่ผ่านมา โรคร้ายที่คร่าชีวิต “ผู้หญิง” ไปเป็นจำนวนมากคงหนีไม่พ้น “โรคมะเร็ง” และ “มะเร็งนรีเวช” ก็มีอัตราการเสียชีวิตสูงมากด้วย ไม่ว่าจะเป็น มะเร็งปากมดลูก มะเร็งมดลูก มะเร็งรังไข่ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก และมะเร็งปากช่องคลอด วันนี้จึงต้องยอมรับว่า ผู้หญิงทุกคนมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งนรีเวชเหล่านี้ด้วยกันทั้งสิ้น ดังนั้นเราจึงต้องใส่ใจในการดูแลตัวเอง และเข้ารับการตรวจคัดกรองเพื่อจะได้หาทางป้องกัน  ลดความเสี่ยง หรือเริ่มต้นรักษาได้อย่างทันท่วงที


“มะเร็งนรีเวช” คืออะไร?

มะเร็งนรีเวช คือ โรคมะเร็งที่เริ่มต้นจากอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศหญิง ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกส่วนของอวัยวะสืบพันธุ์ แต่จะมีอาการ สัญญาณเตือน และปัจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็งในแต่ละจุดแตกต่างกันออกไป


สัญญาณเตือนของมะเร็งนรีเวช…ที่ผู้หญิงต้องระวัง

ยิ่งอัตราการเกิดโรคมะเร็งนรีเวชเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่ ผู้หญิงเราก็ยิ่งต้องสังเกตตัวเองให้มากขึ้น เพราะหากตรวจพบตั้งแต่เนิ่นๆ โอกาสหายจากโรคนี้ก็ยังมีอยู่เสมอ ดังนั้นต้องลองสังเกตดูว่าเรามีอาการผิดปกติเช่นนี้หรือไม่

1.มีเลือดออกที่ช่องคลอด : ถ้ามี ให้สังเกตดูสีของเลือด หรือหากเป็นตกขาวที่ปนเลือดก็ควรสงสัย เพราะอาจเป็นสัญญาณเตือนของมะเร็งนรีเวชหลายอย่าง เช่น มะเร็งปากมดลูก มะเร็งรังไข่ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกหรือมดลูก มะเร็งช่องคลอด เป็นต้น

2.มีอาการปวดบริเวณเชิงกราน : มีอาการปวดเป็นประจำ หรือเป็นๆ หายๆ ลักษณะเช่นนี้อาจเป็นสัญญาณของอาการมะเร็งรังไข่ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกหรือมดลูก มะเร็งปากช่องคลอด

3.มีอาการปวดที่ช่องท้อง ท้องบวม หรือปวดหลังบ่อยๆ : อาจเป็นสัญญาณเตือนของมะเร็งรังไข่

4.มีลักษณะผิดปกติที่ปากช่องคลอด : เช่น ขึ้นผื่น เกิดอาการแสบหรือคัน มีไฝหรือหูดขึ้น อาจเป็นสัญญาณเตือนของมะเร็งปากช่องคลอด

ดังนั้น หากมีสัญญาณเตือนเหล่านี้ควรรีบพบแพทย์ เพื่อตรวจหาสาเหตุที่แท้จริง


แนวทางการดูแล สังเกตตัวเอง และการป้องกันโรคมะเร็งนรีเวช

เริ่มต้นเลย หากพบอาการผิดปกติบางอย่างเกิดขึ้น ให้สังเกตอย่างต่อเนื่อง หากอาการที่เป็นลุกลามมากขึ้น หรือเป็นต่อเนื่องอย่างน้อย 2 สัปดาห์แล้วยังไม่หาย ควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจหาความผิดปกติเป็นการด่วน ทั้งนี้ยังควรตรวจภายในเป็นประจำทุกปี เพราะการทราบอาการตั้งแต่เนิ่นๆ จะมีโอกาสรักษาให้หายขาดได้สูงกว่า


ดังนั้น จึงจำเป็นที่ผู้หญิงทุกคนต้องหมั่นสังเกตความผิดปกติของตนเอง และไม่ประมาทในการใช้ชีวิต เพราะหลายโรคมะเร็ง เราสามารถป้องกันและลดเสี่ยงได้ เช่น มะเร็งปากมดลูก เราควรตรวจแปปสเมียร์ หรือตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกทุกปี แต่ยังมีผู้หญิงไทยอีกกว่า 30% ไม่เคยเข้ารับการตรวจนี้เลย


นอกจากนี้ ยังมีการป้องกันด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อไวรัส HPV: Human Papilloma Virus ซึ่งมีระยะเวลาการติดเชื้อจนเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นมะเร็งประมาณ 10-15 ปี รวมถึงเลี่ยงการมีคู่นอนหลายคน และควรสวมถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อ HPV


ผู้หญิงทุกคน ควรหมั่นดูแลความสะอาดและรักษาสุขอนามัย โดยเฉพาะระบบสืบพันธุ์ ทั้งนี้ยังควรออกกำลังกายเป็นประจำ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ทำจิตใจให้สดใส นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ หากพบอาการผิดปกติก็ไม่ควรปล่อยปละละเลย ควรรีบปรึกษาแพทย์ให้เร็วที่สุด

ปรึกษาปัญหาสุขภาพ
ศูนย์สุภาพสตรี อาคาร 5 ชั้น 2
โทร. 02-514-4141 ต่อ 5148 - 5220
Line id : @Paolochokchai4