ทำไมต้องตรวจสุขภาพ…ก่อน “เดินทาง” ไปต่างประเทศ
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
17-ต.ค.-2561
ทำไมต้องตรวจสุขภาพ…ก่อน “เดินทาง” ไปต่างประเทศ การเตรียมความพร้อมเรื่องสุขภาพก่อนเดินทางไปเที่ยว ไปเรียน หรือไปทำงานในต่างประเทศนั้นถือเป็นเรื่องที่ควรจะต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆในทุกครั้งที่มีการวางแผนออกเดินทาง

เพราะในแต่ละประเทศหรือแต่ละทวีปมักจะมีความเสี่ยงต่อโรคต่างๆที่ไม่เหมือนกัน


เช็คความพร้อม…เพื่อ “ลดความเสี่ยง”

ถ้าหากเรามีสุขภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงพอ หรือเป็นโรคติดต่อซึ่งอาจเป็นโรคต้องห้ามของประเทศนั้นๆหรือมีโรคประจำตัวซึ่งเป็นอุปสรรคระหว่างการเดินทางและการใช้ชีวิตที่นั่นหรือหากเป็นโรคที่อาจกำเริบรุนแรงขึ้นเมื่อไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองก็อาจจะทำให้การเดินทางและการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศนั้นๆ มีความยากลำบากมากยิ่งขึ้นข้อสำคัญที่สุดคือ ควรที่จะต้องศึกษาก่อนว่า ประเทศที่สนใจจะเดินทางไปมีโรคต้องห้ามใดๆอยู่หรือไม่เพื่อที่จะได้ตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้ตรงกับโรคที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงของประเทศนั้นๆเพราะการเดินทางไปยังต่างประเทศหรือต่างถิ่นที่อยู่ไกลๆผู้เดินทางอาจมีโอกาสที่จะต้องเผชิญกับปัญหาด้านสุขภาพต่างๆ ที่ไม่คาดคิดได้

อาการที่ต้องระวัง…เมื่อเดินทางไกลบ้าน

1.อาการอุจจาระร่วง ซึ่งเป็นปัญหาที่มักจะพบมากที่สุดในหมู่นักเดินทาง โดยมีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสโปรโตซัว ที่อาจปะปนมาในอาหารการกินที่แปลกแตกต่างไปจากที่คุ้นเคย

2.อาการคลื่นไส้วิงเวียน ซึ่งมักเกิดขึ้นเมื่อมีการโดยสารพาหนะที่กำลังเคลื่อนที่เช่นเรือเครื่องบินเครื่องเล่นในสวนสนุกเป็นต้น

3.Acute Mountain Sickness หรือ High Altitude Sickness เป็นอาการที่เกิดขึ้นเมื่อร่างกายไม่สามารถปรับตัวได้ เนื่องจากความกดดันอากาศที่เปลี่ยนไปเมื่อขึ้นสู่ที่สูงอาจทำให้เกิดอาการปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนนอนไม่หลับเหนื่อยหอบเป็นต้น

4.Jet lag เป็นอาการชั่วคราว ที่เกิดขึ้นกับผู้โดยสารเครื่องบินที่ต้องเดินทางข้ามเขตเวลาตั้งแต่สามเขตเวลาขึ้นไป

5.ไข้มาลาเรีย เป็นโรคที่พบผู้ติดเชื้อทั้งสิ้นราวๆ 350-500 ล้านคนทั่วโลก

6.ไข้เหลือง เป็นโรคที่พบมากในทวีปแอฟริกา

7.ไข้กาฬหลังแอ่น เป็นความเสี่ยงสำหรับผู้ที่ต้องเดินทางหรือติดต่อหรือสัมผัสกับผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงในทวีปแอฟริกาซึ่งครอบคลุมพื้นที่ถึง 21 ประเทศตั้งแต่ประเทศเซเนกัลไปทางตะวันออกจนถึงประเทศเอธิโอเปีย

8.ไทฟอยด์ ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากเชื้อแบคทีเรีย

นี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างบางส่วนของโรคที่อาจเกิดขึ้นหรือพบเจอได้ระหว่างการเดินทางเท่านั้น และนี่คือเหตุผลสำคัญที่ว่าทำไมจึงควรมีการตรวจสุขภาพและเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพก่อนเดินทางไปต่างประเทศ เพราะถ้าหากร่างกายไม่พร้อมหรือไม่แข็งแรงพอ ก็มีโอกาสที่จะเกิดการเจ็บป่วยในระหว่างการเดินทางได้ซึ่งนั่นก็จะทำให้การเดินทางขาดความราบรื่นและกลายเป็นปัญหาที่สร้างความหนักใจระหว่างการเดินทางอย่างแน่นอน

สอบถามรายละเอียด
ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร 3 ชั้น 1
โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4
โทร.02-514-4141 ต่อ 3111