จำเป็นแค่ไหน? ที่ต้องแจ้งโรคประจำตัวเมื่อทำฟัน
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
19-ต.ค.-2561
title ทำไมเวลาไปทำฟันหมอต้องถามว่ามีโรคประจำตัวอะไรไหม อันที่จริงแค่ทำฟันก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับโรคประจำตัวแต่ทำไมคุณหมอต้องถามทุกครั้ง? อย่าเพิ่งคิดว่าไม่เกี่ยว!

เพราะการที่คุณหมอต้องซักประวัติถามหาโรคประจำตัว ประวัติการแพ้ยา ประวัติการใช้ยา ล้วนแล้วแต่มีสาเหตุ เพราะเวลารักษาฟันจะมีโรคบางอย่างที่อาจส่งผลกระทบต่อการรักษาได้

กลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับการทำฟัน…ที่ต้องระวัง

- กลุ่มโรคที่เลือดออกง่ายและหยุดไหลยาก เช่น โรคเกล็ดเลือดต่ำหรือโรคลูคีเมีย โรคไตและผู้ที่มีประวัติเคยล้างไต เพราะจะได้รับยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด ผู้ที่มีประวัติการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจและการใช้ยาละลายลิ่มเลือด โรคตับ เป็นต้น

- กลุ่มโรคที่อาจแสดงอาการในระหว่างการทำฟัน ได้แก่ โรคหัวใจอาจมีอาการเจ็บหน้าอก หอบเหนื่อย ใจสั่น โรคหอบหืดอาจมีอาการหอบเหนื่อย ต้องมียาพ่นประจำ และได้รับยาสเตียรอยด์ โรคลมชักและโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน เพราะมีผลกระทบทำให้แผลหายยาก

ซึ่งหากป่วยเป็นโรคเหล่านี้ควรแจ้งให้คุณหมอทราบก่อน เพราะจะได้เตรียมป้องกันและเตรียมความพร้อมในกรณีที่อาการกำเริบได้

ประวัติการใช้ยา…ส่งผลต่อการรักษา

นอกจากนี้ยาบางตัวที่ใช้อยู่เป็นประจำก็อาจส่งผลกระทบต่อการรักษาฟันได้ และถ้าหากมีการใช้ยาเหล่านี้ก็ควรแจ้งให้คุณหมอทราบก่อนการรักษา เช่น ยารักษาโรคความดันโลหิตสูง, ยาโรคหัวใจ, ยาละลายลิ่มเลือด, ยาป้องกันเลือดแข็งตัว, ยารักษาโรคเบาหวาน, อินซูลินชนิดฉีด, ยารักษาโรคภูมิคุ้มกัน เช่น ยาสเตียรอยด์ ยากดภูมิคุ้มกัน ยาโรคเก๊าท์ ฯลฯ

ดังนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมก่อนทำฟันต้องแจ้งโรคประจำตัวให้คุณหมอทราบ เพราะถ้าหากเกิดเหตุฉุกเฉิน หรืออาการกำเริบ คุณหมอจะได้ป้องกัน และทำการรักษาได้อย่างทันท่วงที!

สอบถามรายละเอียด

คลินิกทันตกรรม อาคาร 1 ชั้น 1
โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4
โทร.02-514-4141 ต่อ 1130 – 1131