การเตรียมตัวก่อนฉีดวัคซีน
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
11-ม.ค.-2564
การเตรียมตัวก่อนฉีดวัคซีน
วัคซีนน่ารู้
ข้อควรรู้ก่อนฉีดวัคซีน
- ป่วย หรือมีไข้สูงควรเลี่ยงการฉีดวัคซีน
- ผู้ที่อยู่ระหว่างการรักษาบางอย่าง ควรเลื่อนการรับวัคซีน
- ต้องมีการจดบันทึก ก่อนการรับวัคซีนทุกครั้ง
- แพ้อาหาร แพ้ยา หรือมีโรคประจำตัวต้องแจ้งก่อน 
ข้อควรรู้หลังฉีดวัคซีน
- หลังรับวัคซีนควรนั่งพักอย่างน้อย 30 นาที
- หลังฉีดวัคซีน อาจมีไข้
- ควรสังเกตอาการต่อที่บ้าน
**ควรจดบันทึกประวัติการรับวัคซีนไว้เสมอผู้ปกครองควรเก็บบันทึกการรับวัคซีนของเด็กไว้ตลอดไป ว่าเคยได้รับวัคซีนอะไรมาแล้วบ้าง เมื่อใดพร้อมทั้งให้สังเกตอาการหลังฉีดวัคซีนเพื่อรับวัคซีนในครั้งต่อไป

คลินิกวัคซีน โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน 0 2271-7000 ต่อ วัคซีน