มะเร็งกระดูก
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
22-มี.ค.-2565
 มะเร็งกระดูก
สามารถแบ่งออกเป็นได้เป็น 2 กลุ่ม คือ มะเร็งที่เกิดขึ้นจากกระดูกโดยตรงเป็นตำแหน่งเริ่มต้น
เรียกว่า “มะเร็งกระดูกชนิดปฐมภูมิ” เป็นมะเร็งที่เกิดจากเซลล์ของกระดูกเอง พบได้ไม่บ่อยได้แก่ มะเร็งชนิดออสติโอซาโคม่า จะพบในกลุ่มผู้ป่วยเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี และมะเร็งกระดูกอ่อน พบในกลุ่มผู้ใหญ่อายุ 45 ปีขึ้นไป จะพบที่บริเวณกระดูกขาโดยรอบเข่า กระดูกต้นแขน และกระดูกเชิงกราน เป็นส่วนใหญ่ มะเร็งกระดูก ที่เกิดจากการแพร่กระจายมาจากโรคมะเร็งอวัยวะอื่นเรียกว่า “มะเร็งทุติยภูมิ” เป็นมะเร็งที่ลุกลามจากมะเร็งอวัยวะอื่นในร่างกายมายังกระดูก ซึ่งพบได้บ่อย มะเร็งต้นกำเนิดที่พบมาก เช่น มะเร็งเต้านม ปอด ต่อมไทรอยด์ ต่อมลูกหมาก ไต เป็นต้น เมื่อมะเร็งแพร่กระจายมายังกระดูกทำให้กระดูกอ่อนแอลงและหักได้ เนื่องจากเซลล์มะเร็งทำลายกระดูก เกิดการสลายแคลเซียมเข้าสู่กระแสเลือด ทำให้เกิดปัญหาแคลเซียมในเลือดสูงตามมา เซลล์มะเร็งสามารถแพร่กระจายไปยังกระดูกทุกชิ้นในร่างกาย ที่พบบ่อย คือกระดูกสันหลัง รองลงมาคือ กระดูกสะโพก

สาเหตุ การเกิดโรคมะเร็งกระดูก

ยังไม่ทราบแน่ชัด สำหรับปัจจัยเสริมที่เพิ่มความเสี่ยงทำให้เกิดมะเร็งกระดูก อาทิ ได้รับอันตรายจากการล้ม ได้รับสารกัมมันตภาพรังสีในปริมาณมากๆ เป็นต้น ด้านการวินิจฉัยสามารถทำได้โดยการซักประวัติคนไข้อย่างละเอียด การตรวจร่างกาย การตรวจเพิ่มเติมพิเศษ เช่น การตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ ตรวจภาพรังสีชนิดต่างๆ การตรวจชิ้นเนื้อส่งตรวจทางพยาธิวิทยา เมื่อผลสรุปว่าเป็นมะเร็งกระดูก แพย์จะวางแผนการรักษา ตรวจประเมินระยะของโรค สุขภาพของคนไข้ ขนาด ตำแหน่งอย่างละเอียด

การรักษามะเร็งกระดูก
เกิดขึ้นจากกระดูกเป็นตำแหน่งเริ่มต้น จะรักษาด้วยการผ่าตัด ใช้ยาเคมีบำบัด การใช้รังสีรักษา โดยพิจารณาเป็นรายบุคคล บางกรณีอาจต้องรักษาหลายวิธี การรักษามะเร็งกระดูกปฐมภูมิ จะผ่าตัดเอามะเร็งออกและใส่ข้อเทียมสำหรับโรคมะเร็งทดแทน มะเร็งกระดูกทุติยภูมิต้องรักษามะเร็งต้นกำเนิดก่อนเป็นหลัก พร้อมทั้งเลือกวิธีการรักษาตามความเหมาะสมกับแต่บุคคล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน โทร. 1772 ต่อ สถาบันกระดูกและข้อ