ภาวะสมองเสื่อมในวัยทำงาน เกิดขึ้นได้จริงหรือ ?
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
12-ม.ค.-2564
แม้ว่า “โรคสมองเสื่อม” จะพบในผู้สูงอายุ แต่หากเป็นภาวะสมองเสื่อมบางอย่าง เช่น จากโรคหลอดเลือดสมอง หลอดเลือดตีบ ขาดวิตามิน ฯลฯ ก็อาจพบในวัยทำงาน หรือก่อนวัยสูงอายุได้เช่นกัน รวมถึงในกรณีเกิดจากอุบัติเหตุที่สมองและสมองเสื่อมตามมา กรณีเหล่านี้เกิดขึ้นในช่วงอายุใดก็ได้ ดังนั้นการสังเกตความเปลี่ยนแปลง ความผิดปกติที่เกิดขึ้นจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก
ภาวะสมองเสื่อมในวัยทำงาน เกิดขึ้นได้จริงหรือ ?

ป้องกันสมองเสื่อม เริ่มเร็วเท่าไร ชะลอได้มากเท่านั้น 

              การชะลอภาวะสมองเสื่อมต้องเริ่ม ตั้งแต่ในวัยเด็กทั้งในด้านโภชนาการ และการกระตุ้นพัฒนาการ เมื่อเริ่มเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ ก็ไม่ละเลยการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวัน ทั้งในเรื่องการควบคุมน้ำหนักให้เหมาะสม หลีกเลี่ยงการทานอาหารที่เป็นไขมันอิ่มตัว ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสทอ สิ่งเหล่านนี้จะเป็นตัวช่วยในการป้องกันการเกิดสมองเสื่อมได้ค่อนข้างดี รวมถึงระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุที่อาจมีผลทำให้สมองเสื่อมตามมา นอกจากนี้ควรทำกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมให้เกิดการคิดอ่าน พร้อมให้ความสำคัญกับการตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจภาวะไขมัน เบาหวาน ความดันโลหิต ควบคู่กันไป ก็จะช่วยชะลอการเสื่อมของสมเองได้ 
ภาวะสมองเสื่อมในวัยทำงาน เกิดขึ้นได้จริงหรือ ?
วัยทำงานไม่อยากสมองเสื่อมเร็วต้องทำอย่างไร
• รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่และควบคุมอาหารที่มีผลต่อเส้นเลือดสมอง ดื่มน้ําให้เพียงพอประมาณ 8 แก้วต่อวัน หลีกเลี่ยงยาหรือสารที่จะทําให้เกิดอันตรายแก่สมอง เช่น การดื่มแอลกอฮอล์จัด การรับประทานยาโดยไม่จําเป็น
• นอนให้เพียงพอ การนอนหลับอย่างเพียงพอช่วยให้สมองสามารถเก็บข้อมูลใหม่ๆ ไว้ในความจํา เพื่อจะได้นำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในอนาคต ดังนั้นควรนอนหลับให้ได้อย่างน้อยวันละ 8 ชั่วโมง
• ออกกําลังกายสม่ําเสมอ ครั้งละ 30 นาทีสัปดาห์ละ 3 - 5 ครั้ง เช่น เดินเล่น รํามวยจีน เป็นต้น
• การฝึกฝนสมอง พยายามมีสติในสิ่งต่างๆ ที่กําลังทํา ฝึกให้สมองได้คิดบ่อย ๆ เช่น อ่านหนังสือ เขียนหนังสือบ่อย ๆ คิดเลข เล่นเกมตอบปัญหา เกมจดจําชื่อ ฝึกหัดการใช้อุปกรณ์ใหม่ๆ การท่องบทสวดมนต์ การร้องเพลง เสียงสูงๆ ต่ําๆ จากบทเพลงจะส่งผลใหสมองทำงานได้ดีขึ้น
• ควรออกไปพูดคุย พบปะผู้อื่นบ่อย ๆ เช่น ไปวัด ไปงานเลี้ยงต่าง ๆ สังสรรค์กับเพื่อน เป็นต้น
• ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุต่อสมอง ระวังการหกล้ม เป็นต้น
• พยายามไม่คิดมาก ไม่เครียด หากิจกรรมต่าง ๆ ทําเพื่อคลายเครียด เนื่องจากความเครียดและอาการซึมเศร้าอาจทําให้จําอะไรได้ไม่ดี
• ตรวจสุขภาพประจําปีหรือถ้ามีโรคประจําตัวก็ต้องติดตามการรักษาเป็นระยะ เช่น การตรวจหา ดูแลและรักษาโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน เป็นต้น
                เรียกได้ต้องดูแลสุขภาพให้แข็งแรงไว้ตั้งแต่เนิ่น ๆ เป็นดีที่สุด เนื่องจากภาวะสมองเสื่อมไม่ใช่แค่ปัญหาเฉพาะผู้ป่วย เท่านั้น แต่ภาวะสมองเสื่อมยังส่งผลกระทบกับบุคคลครอบครัว โดยเฉพาะทางด้านพฤติกรรม อารมณ์ ดังนั้นหากพบความผิดปกติเกิดขึ้น เช่น สับสนทิศทาง สถานที่ รวมถึง การคิด ตัดสินใจไม่ดีเหมือนเก่า อย่านิ่งนอนใจ ควรพบแพทย์ ตรวจคัดกรองภาวะสมองเสื่อม พร้อมวางแผนการรักษาดูแลตัวเองต่อไป

ศูนย์โรคระบบประสาทและสมอง อาคาร 4 ชั้น 3 โทร.02-271-7000 ต่อ โรคระบบประสาทและสมอง