นพ.จิรัชย์ สอาดไพร

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

วุฒิบัตร

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วัน เวลา
จันทร์ 06:30 - 15:30
อังคาร 06:30 - 15:30
พุธ 06:30 - 15:30
พฤหัสบดี 06:30 - 15:30
ศุกร์ 06:30 - 15:30