โรงพยาบาลเปาโลรังสิต

  • 11/1 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • Tel : 02-577-8111 Fax : 02-577-8116
  • E-mail :