FREEDOM LIFE SUPER MOM โปรแกรมฝากครรภ์ คลอดเหมาจ่าย
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
27-มิ.ย.-2566 ถึง 31-ธ.ค.-2566

FREEDOM LIFE SUPER MOM
ฝากครรภ์ อัลตร้าซาวด์ ตรวจโครโมโซม คลอดเหมาจ่าย

อัพเดตสุขภาพความแข็งแรงของคุณแม่   ใส่ใจทุกช่วงการเติบโตของลูกรัก

การฝากครรภ์สำหรับคุณแม่ยุคดิจิตอล
เพราะการฝากครรภ์ทันที ตั้งแต่ครั้งแรกที่ทราบว่าตั้งครรภ์เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อที่จะได้รับการตรวจสุขภาพและการดูแลคุณแม่ตลอดช่วง 9 เดือน รวมไปถึงการกำหนดช่วงวันคลอดให้กับคุณแม่ โดยทีมสูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง อ่านต่อเพิ่มเติม คลิก

(โปรดอ่านรายละเอียด เงื่อนไขแต่ละโปรแกรมก่อนสั่งซื้อ/เข้ารับบริการ)
โปรแกรมตรวจอัลต้าซาวด์ 4 มิติ / โปรแกรมตรวจโครโมโซมทารกในครรภ์

โปรแกรมตรวจราคา
1โปรแกรมตรวจอัลตร้าซาวด์ 4 มิติ Ultrasoud 4D
- ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางสูตินรีแพทย์ เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์  Health Consult by Gynecologist MFM Specialist 
- ตรวจอัลตร้าซาวด์ 4 มิติ Ultrasound 4D
2,500.-
2โปรแกรมตรวจโครโมโซมทารกในครรภ์
- ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางสูตินรีแพทย์ เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ Health Consult by Gynecologist MFM Specialist 
- ตรวจโครโมโซมทารกในครรภ์ โดยห้องปฏิบัติการ Nhealth NIPT TEST

*กรณีผลโครโมโซม NIPT Positive บริการตรวจยืนยันผลด้วยการเจาะน้ำคร่ำ มูลค่า 15,000 บาท โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย*
9,900.-


เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

1. โปรแกรมดังกล่าว รวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
2. กรณี พบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการส่วนเพิ่มตามจริง
3. ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2566 เท่านั้น
4. สำหรับ โปรแกรมตรวจโครโมโซมทารกในครรภ์ NIPT TEST แนะนำตรวจในช่วงอายุครรภ์ 12 - 18 สัปดาห์ 
5. โปรแกรมตรวจโครโมโซมทารกในครรภ์ NIPT TEST  กรณี ผลโครโมโซม NIPT Positive บริการตรวจยืนยันผลด้วยการเจาะน้ำคร่ำ มูลค่า 15,000 บาท โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

6. เงื่อนไขเป็นไปตาม รพ. กำหนด

โปรแกรมฝากครรภ์เหมาจ่าย

รายการตรวจโปรแกรมฝากครรภ์ Premium
พบแพทย์เฉพาะทาง สูตินรีแพทย์PV.by Obstetrician
ตรวจความสมบูรณ์ของเลือดCBC
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด บีHBs Ag
ตรวจหาธาลัสซิเมียHb Typing + PCR for Alpha
ตรวจภูมิคุ้มกันหัดเยอรมันRubella IgG
ตรวจภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสเอดส์Anti HIV
ตรวจหาเชื้อกามโรคVDRL
ตรวจปัสสาวะUrine Examination
ตรวจหมู่เลือด ABO groupBlood Group ABO
ตรวจหมู่เลือด Rh groupBlood Group Rh
ตรวจอัลตราซาวด์ 2 มิติ โดยสูตินรีแพทย์Ultrasoud 2D By Gyn5 ครั้ง
ตรวจอัลตราซาวด์ 2 มิติ โดยแพทย์เฉพาะทาง MFMUltrasoud 2D By MFM Specialist
1 ครั้ง
วัคซีนป้องกันคอตีบ ไอกรน บาดทะยักADACEL or BOOSTRIX1 เข็ม
วัคซีนป้องกันบาดทะยัก คอตีบTd-vax1 เข็ม
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่Flu Vaccine1 เข็ม
คูปองตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน
1 ครั้ง
คัดกรองเบาหวานในกลุ่มตั้งครรภ์OGTT 50 g● 
ยาบำรุงเสริมธาตุเหล็กFOLIAMINE
ยาบำรุง / วิตามินรวมFeri-6 / OBIMIN
ยาเสริมธาตุเหล็ก (แคลเซียม)Calza Plus / CALTRATE TABLET
ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอกHospital Service Charge - OPD
ราคา (บาท)18,900.-

โปรแกรมฝากครรภ์ไม่ครอบคลุม การให้บริการดังต่อไปนี้

1. การแพ้ท้องอย่างรุนแรง
2. การแท้งบุตรการตั้งครรภ์นอกมดลูก
3. การรักษาระหว่างตั้งครรภ์ การเจ็บป่วยอื่นๆ และภาวะแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์ เช่น เป็นไข้ อุบัติเหตุ เจ็บครรภ์ก่อนกำหนด ครรภ์เป็นพิษ เลือดออกขณะตั้งครรภ์ ครรภ์แฝด
4. ค่ายารักษา ยาประจำตัวต่างๆที่ต้องได้รับระหว่างตั้งครรภ์ และยาบำรุงที่นอกเหนือจากรายการที่กำหนด
5. การตรวจพิเศษ เช่น การเจาะน้ำคร่ำในมารดา
6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการที่กำหนด
7. โปรแกรมดังกล่าวสำหรับผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
8. ขอสงวนสิทธิ์การฝากครรภ์ไม่เกิน 13 ครั้ง กรณี นอกเหนือจาก 13 ครั้งคิดค่าใช้จ่ายส่วนเกินตามจริง

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

1. โปรแกรมดังกล่าว รวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
2. กรณี พบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการส่วนเพิ่มตามจริง
3. ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน
 2566 เท่านั้น
4. สามารถเข้ารับบริการได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพสตรี ต่อ 5420
5. เงื่อนไขเป็นไปตาม รพ. กำหนด


โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย

โปรแกรมคลอดเหมาจ่ายราคา
1โปรแกรมคลอดธรรมชาติ  Silver  49,900.-
2โปรแกรมคลอดธรรมชาติ Diamond 59,900.-
3 โปรแกรมผ่าคลอด Silver 
59,900.-
4 โปรแกรมผ่าคลอด Diamond
69,900.-เงื่อนไขเข้ารับบริการ โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย

การมัดจำจองคลอดเหมาจ่าย ก่อนวันคลอดอย่างน้อย 1-2 เดือน ในวันคลอดบุตร ราคาโปรแกรมเหมาจ่ายจะถูกหักออกตามจำนวนเงินจองคลอด เนื่องจากชำระล่วงหน้าและส่วนหนึ่ง

มัดจำโปรแกรมคลอดเหมาจ่าย

Silver  5,000 บาท
Diamond 10,000 บาท

ค่าบริการเพิ่มเติม
1. 
ยาเวชภัณฑ์ที่นอกเหนือจากรายการที่กำหนด หรือการทำผ่าตัดอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการคลอด รวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารตามสั่ง ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
     โรงพยาบาลคิดค่าใช้จ่ายตามจริง
2. การคลอดทารกแฝดที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ โรงพยาบาลคิดค่าใช้จ่ายในการคลอด และบริการดูแลทารกแฝดเพิ่มเติม ตามค่าใช้จ่ายจริง
3. มารดาที่มีประวัติ HIV Positive Herpes Simplex และ สุกใส (Varicella zoster) จะมีค่าใช้จ่ายในการแยกห้องเด็ก และเบิกของใช้ต่างหาก
4. กรณีที่มีฤกษ์ผ่าตัดคลอด 20.00-07.00 น. จะมีค่าบริการเพิ่มในส่วนของค่าแพทย์, วิสัญญีแพทย์ ซึ่งอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์
5. กรณีผ่าตัดคลอด ที่ไม่สามารถบล็อกหลังได้ จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นวิธีดมยาสลบ มีค่าใช้จ่ายส่วนเกินเพิ่มเติมนอกเหนือจากโปรแกรม


หมายเหตุ

1.โปรแกรมเหมาจ่ายดังกล่าว สำหรับมารดาที่ไม่มีประวัติการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับโรคใดๆ ที่แพทย์วินิจฉัยแล้วเห็นสมควรให้เข้ารับบริการแบบปกติ
2.ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดใดๆได้
3.ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
แผนกสูตินรีเวช โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
โทร. 02 1500 900 ต่อ 5420 , 5421
Facebook : โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
Line official account : Paolo Hospital Kaset
Line ID : @paolokaset