โปรแกรมตรวจสุขภาพ Senior check up
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
01-เม.ย.-2567 ถึง 30-มิ.ย.-2567
HEALTHY ACTIVE AGING
ใช้ชีวิตที่ชอบ ในวัยที่ใช่
SENIOR CHECK UP


เลือกตรวจสุขภาพอย่างไร ให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเรา ?

เมื่อสุขภาพร่างกายของคนเราเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงวัย รวมถึงการใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน หากเราเลือกตรวจสุขภาพให้เหมาะสมกับช่วงวัยและการใช้ชีวิต เราก็จะสามารถรู้เท่าทันโรคและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในร่างกายเราได้มากขึ้น

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ
1. ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง
2. หากพักผ่อนไม่เพียงพอจะทำให้ผลการตรวจคลาดเคลื่อน ไปโดยเฉพาะความดันโลหิต การเต้นของหัวใจ และอุณหภูมิของร่างกาย
3. งดอาหาร และเครื่องดื่ม อย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนตรวจ (สามารถจิบน้ำเปล่าได้เล็กน้อย)
4. งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 24 ชั่วโมง เนื่องจากยาและแอลกอฮอล์ อาจมีผลต่อการตรวจบางรายการ
5. หากมีโรคประจำตัว หรือประวัติสุขภาพด้านอื่นๆ ควรแจ้งให้แพทย์ หรือพยาบาลทราบก่อนการตรวจ
6. ควรสวมเสื้อผ้าที่สะดวกต่อการเจาะเลือดที่ข้อพับ แขน

*โปรดอ่านรายละเอียด เงื่อนไข ก่อนสั่งซื้อและเข้ารับบริการ*

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Senior check up

ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์

Physical Examination  


วัดความดันโลหิต ชีพจร

Blood Pressure , Vital signs


ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง

Weight & Hight


ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย

BMI


ตรวจประเมินระดับการมองเห็น

VA


ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด

CBC


ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด

Fasting Blood Sugar


ตรวจระดับไขมันในเลือด

Cholesterol


ตรวจระดับไขมันในเลือด

Triglyceride


ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง

HDL


ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ

LDL


ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ

SGOT (AST)


ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ

SGPT (ALT)


ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ

Alkaline Phosphatase


ตรวจหน้าที่การทำงานของไต

B.U.N


ตรวจหน้าที่การทำงานของไต

Creatinine


ตรวจหากรดยูริคในเลือด

Uric Acid


ตรวจปัสสาวะ

Urine Examination


ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้

CEA


ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ

AFP


เอกซเรย์ปอดด้วยฟิล์มใหญ่

Chest X-ray


ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

EKG


ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด

Ultrasound Whole Abdomen


สิทธิพิเศษในโปรแกรม

คูปองบริการอาหารว่าง

Complimentary Voucher


ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก

Hospital Service Charge - OPD


ค่าสมุดผลตรวจสุขภาพ

Medical Check Up Report


ราคา(บาท)
5,900.-


โปรแกรมเลือกตรวจเฉพาะทางเพิ่มเติม

โปรแกรมตรวจเฉพาะทาง 

ราคา(บาท)

โปรแกรมตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด

2,900.-

โปรแกรมตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน

1,900.-

โปรแกรมตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง

1,900.-

โปรแกรมตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก 3 ส่วน พร้อมเอกซเรย์ข้อเข่า

2,500.-

โปรแกรมตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย EST

2,990.-

โปรแกรมตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจด้วยความถี่สูง ECHO

2,990.-

โปรแกรมตรวจมะเร็งปากมดลูก พร้อมอัลตร้าซาวด์มดลูกรังไข่ (Thin prep & U/S Pelvis)

2,900.-

 

หมายเหตุ

การตรวจหัวใจแบบ EST : หมาะกับผู้ใหญ่อายุ 40 ปีขึ้นไป ทั้งที่ไม่มีและมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ตีบ เช่น ผู้สูบบุหรี่จัด ผู้ที่มีระดับไขมันในเลือดสูง ผู้ป่วยเบาหวาน และผู้ป่วยความดันโลหิตสูง หรือผู้ที่มีอาการเจ็บแน่นหน้าอกบ่อยๆ จากการออกแรงหรือออกกำลังกาย
*ข้อจำกัดในการตรวจหัวใจแบบ EST : ไม่สามารถเห็นโครงสร้างของหัวใจได้ ไม่เหมาะกับผู้ที่เป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกและข้อต่างๆ และผู้ที่อายุมาก

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจ EST

1. งดอาหารและเครื่องดื่มก่อนทำการทดสอบ 2-3 ชั่วโมง มื้อสุดท้ายควรงดอาหารมัน งดดื่มชา กาแฟและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

2. สามารถรับประทานยาประจำในวันที่มาตรวจได้ตามปกติ **ควรปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับยาที่รับประทานเป็นประจำก่อนเข้ารับการตรวจ**

3. กรุณานำยาที่รับประทานเป็นประจำหรือจดรายการยามาด้วย

4.ควรสวมหรือเตรียมชุดกีฬาและรองเท้าผ้าใบที่เหมาะสมกับการออกกำลังกาย

การตรวจหัวใจแบบ Echo : เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการหอบ เหนื่อย หายใจลำบาก และผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ
*ข้อจำกัดในการตรวจหัวใจแบบ Echo : ตรวจดูได้เฉพาะโครงสร้างหัวใจ แต่จะไม่เห็นเส้นเลือดหัวใจ และอาจมองเห็นไม่ชัดเจนในผู้ที่อ้วนมาก เพราะไขมันอาจขัดขวางคลื่นความถี่สูง
เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

1. โปรแกรมดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการ  
2. กรณีพบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการตามจริง
3. ท่านต้องเข้ารับบริการตรวจสุขภาพกับสาขาที่เลือกซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพไว้เท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนสาขาที่เข้ารับบริการได้
4. โปรแกรมดังกล่าวเป็นโปรแกรมเหมาจ่าย ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด สินค้าหรือบริการอื่นได้ในทุกกรณี
5. ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2567               

6. ระยะเวลาในการเข้ารับบริการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2567
7. กรณีลูกค้าเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพที่มี EST หรือ ECHO กรุณาโทรนัดหมายคิวก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง ศูนย์ตรวจสุขภาพ โทร. 02 1500 900 ต่อ 5129
8. โปรแกรมดังกล่าวจำหน่ายเฉพาะช่องทางออนไลน์ (Online) เท่านั้น    

9. เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์ตรวจสุขภาพ  โรงพยาบาลเปาโล เกษตร 
โทร. 02 1500 900 ต่อ 5129
Facebook : โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
Line official account : Paolo Hospital Kaset
Line ID : @paolokaset

       เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Senior check up - +
โปรแกรมตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด - +
โปรแกรมตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน - +
โปรแกรมตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง - +
โปรแกรมตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก 3 ส่วน พร้อมเอกซเรย์ข้อเข่า - +
โปรแกรมตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย EST - +
โปรแกรมตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจด้วยความถี่สูง ECHO - +
โปรแกรมตรวจมะเร็งปากมดลูก พร้อมอัลตร้าซาวด์มดลูกรังไข่ (Thin prep & U/S Pelvis) - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร