โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปอด Low-dose CT-scan
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
19-พ.ค.-2565 ถึง 31-ธ.ค.-2566
ตรวจเร็ว รู้ไว รักษาทัน
มะเร็งปอด 
เกิดจากการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ผิดปกติอย่างรวดเร็วและไม่สามารถควบคุมได้ จึงทำให้เกิดเป็นกลุ่มก้อนของเซลล์ที่ผิดปกติ ซึ่งจะสามารถตรวจพบได้เมื่อมีขนาดใหญ่ และแพร่กระจายเป็นจำนวนมากไปตามอวัยวะต่างๆ โดยมะเร็งปอดสามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ มะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็ก (Small Cell Lung Cancer) และ มะเร็งปอดชนิดไม่ใช่เซลล์เล็ก (Non-Small Cell Lung Cancer) อ่านต่อเพิ่มเติม คลิก


เช็กอาการ ข้อบ่งชี้เสี่ยงมะเร็งปอด

- ไอเรื้อรัง และไอมีเสมหะปนเลือด
- หายใจสั้น หายใจมีเสียงหวีด เจ็บหน้าอกตลอดเวลา
- หายใจลำบาก หอบเหนื่อย เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย
- ปอดติดเชื้อบ่อย
- เสียงแหบ เสียงเปลี่ยน
- น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ


(โปรดอ่านเงื่อนไขก่อนเข้ารับบริการ)

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปอด  Low-dose CT-Scan
รายการตรวจ
- ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์
Physical Examination
/

- ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำ

Low-dose CT Chest Screening

/

- ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก

Hospital Service Charge - OPD

/
ราคา 2,900 บาท
การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำ  Low-dose CT Chest Screening
- มีปริมาณรังสีน้อย เมื่อเทียบกับการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ปอด (CT-Chest)
- คัดกรอง ก้อนเนื้อขนาดเล็กที่ X-ray ตรวจไม่พบ
- ตรวจคัดกรอง COVID-19 ที่ลุกลามเข้าไปทำลายเนื้อปอดได้ตั้งแต่ระยะแรก
- แสดงผล โครงสร้างของปอด ตั้งแต่เนื้อปอดเงื่อนไขการเข้ารับบริการ

1. โปรแกรมตรวจสุขภาพดังกล่าว รวมค่าบริการและค่าแพทย์แล้ว
2. กรณีพบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการส่วนเพิ่มตามจริง

3. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด โอนสิทธิ์ หรือสินค้าและบริการอื่นๆ

4. กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ /สามารถเข้ารับบริการได้ที่ คลินิกอายุรกรรม ต่อ 5113,5115 
5. ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566
6. สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 มกราคม 2567

7. เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด

บทความตรวจสุขภาพ
Line official account : Paolo Hospital Kaset
Line ID : @paolokaset


เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปอด LOW-DOSE CT-SCAN ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566 - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร