โปรแกรมตรวจคัดกรองความผิดปกติโครโมโซมทารกในครรภ์
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
24-เม.ย.-2567 ถึง 30-มิ.ย.-2567

ตรวจคัดกรองโครโมโซม ทารกในครรภ์


คลายความกังวลใจ เพิ่มความมั่นใจให้สุขภาพของลูกรักในครรภ์ ด้วยการตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซม 
(NIPT)

คุณแม่ท่านไหนที่ควรเข้ารับการตรวจ NIPT
1. 
คุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป
2. คุณแม่ตั้งครรภ์ที่ครอบครัวมีประวัติความผิดปกติของโครโมโซม 21 , 18 และ 13
3. คุณแม่ตั้งครรภ์ที่เคยมีประวัติคลอดบุตรที่มีโครโมโซมผิดปกติ
4. คุณแม่ตั้งครรภ์ที่ทำอัลตราซาวด์แล้วพบว่าทารกมีโอกาสที่จะมีโครโมโซมผิดปกติ
5. สามารถตรวจ NIPT เพื่อการคัดกรองในคุณแม่ตั้งครรภ์ความเสี่ยงต่ำได้
อ่านต่อเพิ่มเติม คลิก


โปรแกรมตรวจคัดกรองความผิดปกติโครโมโซมทารกในครรภ์ BASIC NIPT 13 , 18 , 21

ราคา 9,990 บาท (รวมค่าบริการและค่าแพทย์แล้ว)
เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

1.ราคาโปรแกรมดังกล่าว รวมค่าบริการและค่าแพทย์เรียบร้อยแล้ว
2.กรณี พบความผิดปกติจำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมคิดอัตราค่าบริการตามจริง
3.แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ก่อนเข้ารับบริการ เพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นรายบุคคล
4.เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ ทำการนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพสตรี โทร.021500900 ต่อ 5420
5.โปรโมชั่นดังกล่าวจำหน่ายตั้งแต่วันนี้ 30 พฤศจิกายน 2567
6.สามารถเข้ารับบริการได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2567
7.เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ. กำหนด
สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
แผนกสูตินรีเวช โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
โทร. 02 1500 900 ต่อ 5420 
Facebook : โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
Line official account : Paolo Hospital Kaset
Line ID : @paolokaset