พญ.ดวงกมล สิงห์วิชา

อายุรแพทย์ ชำนาญการด้านระบบประสาทและสมอง

วุฒิบัตร

อายุรแพทย์
วัน เวลา
อังคาร 09:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 20:00
ศุกร์ 13:00 - 21:00
เสาร์ 08:00 - 20:00