นพ. ไกรภพ จารุไพบูลย์

ศัลยแพทย์มะเร็งเต้านมและเสริมสร้างเต้านม Oncoplastic and Reconstructive Breast Surgeon

วุฒิบัตร

ศัลยศาสตร์มะเร็งเต้านมและเสริมสร้างเต้านม
วัน เวลา
จันทร์ 10:00 - 19:00
อังคาร 10:00 - 19:00
พุธ 10:00 - 19:00
พฤหัสบดี 10:00 - 19:00
อาทิตย์ 10:00 - 19:00
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษาสถาบันการศึกษา
Medical Diploma Chiang Mai University  
Graduated Diploma in Surgical Basic Science Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Thailand 
Thai Board of General Surgery Royal College of Surgeons of Thailand 
Certificate of Clinical Fellowship in Oncoplastic Breast Surgery Royal Perth Hospital, Perth, Western Australia, Australia 
Certificate of Fellowship in Minimal Invasive Breast Surgery
Taiwan
ประสบการณ์ทำงาน
  • Surgical Intern at Saraburi Hospital
  • Surgical Resident at Ramathibodi Hospital
  • Consultant Surgeon at Udonthani Cancer Center, Thailand
  • Clinical Fellow at Breast and Endocrine Unit, Department of Surgery, Royal Perth Hospital, Perth, Western Australia, Australia
  • Consultant Oncoplastic And Reconstructive Breast Surgeon at WMC Hospital
  • Consultant Oncoplastic And Reconstructive Breast Surgeon at Huahin Hospital, Thailand
  • Consultant Oncoplastic And Reconstructive Breast Surgeon with Consultant General Surgeon at Royal Phanom Penh Hospital (Bangkok Hospital Cambodia), Cambodia
  • Consultant Oncoplastic And Reconstructive Breast Surgeon at Paolo Hospital Phaholyothin, Thailand