นพ.วิศิษฐ์ นครชัย

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

วุฒิบัตร

ศัลยแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 10:00 - 20:00
อังคาร 10:00 - 12:00
พุธ 10:00 - 20:00
พฤหัสบดี 10:00 - 12:00
ศุกร์ 10:00 - 12:00
เสาร์ 15:00 - 17:00