รู้ทันโรคหลอดเลือดหัวใจด้วย CT Calcium Score

ภัยเงียบในหลอดเลือดหัวใจ ถ้าไม่ตรวจสุขภาพก็คงจะไม่รู้